Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen (SE) en het centraal schriftelijk examen (CSE). Het schoolexamen beslaat meerdere schooljaren: 3 en 4 mavo/vmbo-tl, 4 en 5 havo, 4, 5 en 6 atheneum. Voor de leerlingen in een eindexamenklas wordt het schoolexamen afgesloten in de tweede helft van april. De laatste lesdag voor eindexamenkandidaten is op 11 mei 2018. Het CSE begint op 14 mei 2018. Het tweede tijdvak (voor de herkansingen) op 18 juni 2018.

De diploma-uitreikingen vinden plaats op maandag 2 juli voor het atheneum, op dinsdag 3 juli voor het mavo/vmbo-tl en op woensdag 4 juli voor het havo. In alle gevallen vanaf 16.00 uur in de aula.

 Voor alle verdere gegevens over het eindexamen, zowel voor het SE als het CSE, verwijzen wij je naar het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Dit programma ontvangen alle kandidaten vóór 1 oktober 2017.

Toetsweken

Voorexamenklassen
toetsweek: 2 t/m 6 juli 2018

Examenklassen
toetsweek 1: 8 t/m 14 november 2017
toetsweek 2: 22 t/m 30 januari 2018
toetsweek 3: 22 t/m 29 maart 2018

Wanneer gaande het schooljaar blijkt dat er minder dagen nodig zijn voor een toetsperiode, dan begint de toetsperiode later. De laatste dag van elke periode blijft gehandhaafd.
Tijdens deze weken zal een aangepast rooster van kracht zijn.

Examenreglement

Naast de jaarplanning en het vakinhoudelijk deel behoort ook het examenreglement tot het PTA. Het is echter niet meer opgenomen in het boekje dat je uitgereikt krijgt. Je kunt het hier downloaden. Voor de volledigheid kun je hier ook het examenbesluit VO lezen.

PTA

De letters PTA staan voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Het bevat alle informatie die nodig is om het schoolexamen te kunnen maken. Het wordt voor 1 oktober 2017 uitgereikt.
Het schoolexamen vindt verspreid plaats over het voorexamenjaar en het examenjaar. Daarom is het PTA opgeknipt in aparte delen, waarbij elk deel betrekking heeft op een leerjaar van een afdeling. Je hebt dus alleen dat deel nodig dat voor jou in dit schooljaar van belang is.
Het bestaat uit een algemeen deel met o.a. een jaarplanning en een vakinhoudelijk deel waarin je precies kunt aflezen welke toetsen in dit schooljaar deel uitmaken van het schoolexamen.

mavo/vmbo-tl 3:   algemeen  |  vakinhoudelijk
mavo/vmbo-tl 4:  algemeen  |  vakinhoudelijk
havo 4:  algemeen  |  vakinhoudelijk
havo 5:  algemeen  |  vakinhoudelijk
atheneum 4:  algemeen |  vakinhoudelijk
atheneum 5:  algemeen  |   vakinhoudelijk
atheneum 6:  algemeen  |  vakinhoudelijk

Aanvraagformulier extra voorzieningen

Indien je beschikt over een deskundigenrapport of een medische verklaring kan je mogelijk extra voorzieningen aanvragen voor zowel het schoolexamen als het centraal examen. Klik hier voor het formulier.

Examens. Geef je leraar het nakijken.