Woensdag 18 en donderdag 19 april ging de cluster aardrijkskunde uit 4 atheneum op tweedaagse excursie naar het rivierengebied. Dit was (na 42 jaar BSG) de laatste excursie georganiseerd door dhr. Burgering. De groep had twee dagen prachtig weer voor veldwerk. De leerlingen hebben 's avonds heerlijk gekookt, gegeten en geslapen in het bos. Op donderdag werd een beekwandeling gemaakt en aan het einde van de middag keerde de groep terug naar Bergen. Het was een fantastische excursie!

Wat staat er allemaal te gebeuren?

14 t/m 28 mei

CSE tijdvak 1

Alle examenkandidaten mavo, havo en atheneum beginnen op maandag 14 mei met hun eindexamen. Afhankelijk van hun vakkenpakket duurt het eerste tijdvak tot en met maandag 28 mei. Wij wensen onze examenkandidaten veel succes!

28 mei t/m 2 juni

Bezoek BSG aan Frankrijk

Tussen 28 mei en 2 juni gaat een groep leerlingen en docenten uit 3 mavo/vmbo-tl op uitwisseling naar het ‘Lycée Pierre de La Ramée’ in Saint-Quetin, Frankrijk.

1 juni

Open podium brugklas

Speciaal voor alle brugklassers wordt op vrijdag 1 juni 2018 een Open podium gehouden in de aula. Er zullen solo-optredens zijn en optredens van bands, waarbij dans en muziek elkaar zullen afwisselen.