Op dinsdag 16 januari 2024, aanvang 19.30 uur, vindt een ouderavond voor groep 8 plaats, die geheel in het teken staat van Programmeren & Design. Wat houdt dit vak in, waarom zou je het vak kiezen, hoe ziet het lesprogramma eruit en welke kennis en vaardigheden komen aan bod. 

De BSG is de eerste school in de regio met het keuzevak Programmeren & Design. Dit is een keuzevak voor mavo, havo en atheneum waarbij leerlingen twee uur in de week op een eigentijdse manier het vak informatica-en designonderwijs krijgen. Afhankelijk van persoonlijke interesse krijg de leerling de kans zich in bepaalde gebieden te specialiseren: programmeren of applicatiedesign. Voorbeelden zijn webdevelopment, programmeren, app design of user experience.

Resultaten leggen ze vast in een digitaal portfolio. Ze kunnen kiezen uit verschillende modules die ze willen volgen. Er zijn bijvoorbeeld modules voor Python, Linux, Blender, Javascript, UX Design en nog veel meer! Na het afronden van een module kunnen ze een badge krijgen in de skillstree. Een badge is een bewijs dat de leerling die leereenheid goed heeft afgerond. Deze badge wordt toegevoegd aan hun portfolio. Elke badge heeft ook een vervolgbadge waarmee de leerling de mogelijkheid heeft om zich te verdiepen in dat onderdeel.

Voor leerlingen die geïnteresseerd zijn in het keuzevak Programmeren & Design is er een Leerlingmiddag P&D op vrijdag 19 januari 2024 van 14.45 tot 15.45 uur. Hieronder kun je je aanmelden voor deze Leerlingmiddag P&D.