Op onze school geldt het leerlingenstatuut dat op 11 juni 2018 door de MR is vastgesteld. Een leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en plichten van een leerling. Niet alleen leerlingen,
maar ook docenten en de schoolleiding dienen zich aan de inhoud van het leerlingenstatuut te houden. Zes artikelen zijn op maat gemaakt voor de BSG, waaronder artikel 10 over toetsen en artikel 15 over huiswerk. 

Download het leerlingenstatuut