BSG’ers uit 5 atheneum kregen vandaag voor het vak aardrijkskunde een gesteentepracticum van de faculteit Aardwetenschappen van de Vrije Universiteit in Amsterdam. De leerlingen kregen een helder college over het ontstaan van stenen. Iedere steen heeft een verhaal dat aan de hand van de gesteentecyclus duidelijk wordt. Stenen kan je herkennen aan hun textuur en chemische samenstelling en op die manier verbinden met het verhaal van hun ontstaan.

Na het college zijn de leerlingen zelfstandig aan de slag gegaan met het determineren van allerlei gesteenten. Ze hebben geleerd om de relatieve ouderdom van gesteenten te bepalen aan de hand van kenmerken in de gesteentelagen, zelfs zonder te weten hoe oud gesteenten zijn in absolute zin.