Dit schooljaar heeft Victor uit 4 atheneum een uitstekende prestatie neergezet bij de Wiskunde Olympiade.
De Nederlandse Wiskunde Olympiade is een jaarlijkse wiskundewedstrijd voor leerlingen van havo en vwo. Alle leerlingen van klas 1 t/m 5 met belangstelling voor wiskunde kunnen meedoen aan de 1e ronde. Victor heeft in deze 1e ronde maar liefs 22 punten gehaald, terwijl 18 punten al voldoende waren geweest om de landelijke 2e ronde te halen. Victor heeft hiermee de beste score behaald van alle BSGdeelnemers aan de Wiskunde Olympiade en hij is de enige BSGleerling die het tot de 2e ronde heeft geschopt. De finale halen is deze keer niet gelukt, maar er mogen landelijk ook maar ca 130 leerlingen door naar deze finale.
Victors naam prijkt nu op de wisselbeker die aan hem is uitgereikt. Victor heeft hiermee het stokje overgenomen van Quinty, die twee keer eerder de wisselbeker won en dit jaar is geslaagd voor haar atheneumdiploma.


Volgend schooljaar kan Victor zijn positie verdedigen door weer deel te nemen aan 1e ronde van de Nederlandse Wiskunde Olympiade. Wie weet, dan behalve de 2e ronde ook nog de finale halen? Dat zou leuk zijn. Veel succes volgend jaar, Victor!