7 januari
Studiemiddag; Lessen na het 5e uur vervallen

9 januari
Deadline inleveren profielwerkstuk T4

13 januari
Ontmoetingsavond ouders groep 8

14-15 januari
Beroepenstage H2 en H3

15 januari
Leerlingmiddag groep 8

15-24 januari
Toetsweek 2 examenklassen

16 januari
Workshopmiddag InHolland H4

20 t/m 25 januari
Cito Kijk- en Luistertoetsen examenklassen

23  januari
Profielkeuzemiddag T3, H3 en A3
Ouderavond studie- en profielkeuze

22-23 januari
Activiteitendagen
Maatschappelijke stage T3

27 januari
19.30-21.00 uur ouderklankbordgroep

29 januari
Leerlingmiddag groep 8

29-31 januari
Muziektheater