2 maart
9.00-19.30 Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen
12.00 intekenen 10-minutengesprekken dicht

3 maart
19.30 Presentaties profielwerkstuk T4
9.00-17.00 Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen

4 maart
9.00-17.00 Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen

5 maart
19.30-21.00 uur ouderinformatieavond T3 doorstroom T4 - H4

9-11 maart
Voortgangsbesprekingen; 40 minutenrooster

11 maart
Eindexamen muziek

12 maart
10-minutengesprekken ’s avonds

17 maart
10-minutengesprekken ’s middags
Ouderavond Rome A5

18 maart
Deadline profielkeuze T3 en T4

19-26 maart
Toetsweek 3 examenklassen

22-27 maart
Excursie Rome A5

31 maart
Schoolfeest in de Victorie, alle leerjaren

31 maart-1 april
Activiteitendagen
Maatschappelijke stage H4