3 maart
19.30 Presentaties profielwerkstuk T4
9.00-17.00 Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen