10 juni
Bekendmaking normen CSE 1e tijdvak

14 t/m 25 juni
Centraal Examen tijdvak 2 (eerste afnames en herkansingen) 

21 t/m 25 juni
SE-week T3 H4, A5
Toetsweek alle overige leerjaren

23 en 30 juni
14.00 uur Kennismakingsdagen aanstaande brugklassers

28 juni t/m 2 juli
Slotweek incl. Cito-VAS toetsen leerjaar 3

30 juni
Voor 12.145 uur herkansing SE aangevraagd