1 juli
Bekendmaking normen CSE tijdvak 2

4-8 juli
Activiteitenweek 4

5-8 juli
Centraal Examen tijdvak 3

6 juli
Voor 12.45 herkansing SE aangevraagd

8 juli
Herkansing SE-toetsen

11 t/m 15 juli
Roostervrije dagen

11 juli
16.00 diploma-uitreiking havo

12 juli
16.00 diploma-uitreiking atheneum

13 juli
16.00 diploma-uitreiking mavo
Boeken inleveren Iddink

14 juli
Bekendmaking normen CSE tijdvak 3

15 juli
Rapporten uitdelen

16 juli
Start grote vakantie