1 november
Halloweenfeest tweede klassen

4 november
19.30-21.00 uur ouderklankbordgroep

5-6 november
Maatschappelijke stage A4
Activiteitendagen

13 november
Leerlingmiddag groep 8

18 november
Vanaf 13.45 intekenen 10-minutengesprekken
Voor 13.45 herkansing SE aangevraagd

18-19 november
Regionale voorlichtingsdagen H4 en A5

19-20 november
Beroepenstage T2 en T3

20 november
Leerlingmiddag groep 8

21 november
Ontmoetingsavond ouders groep 8

22 november
Herkansing SE-toetsen

25 november
12.00 intekenen 10-minutengesprekken dicht

25-28 november
Voortgangsbesprekingen; 40 minutenrooster

27 november
Leerlingmiddag groep 8