Maandag 8 maart vieren we Internationale vrouwendag op de BSG. Dit doen we door het uitdragen van de boodschap voor gelijke rechten en bewustwording voor vrouwenthema's. In de centrale hal van de school zien de leerlingen het vrouwendag actiebord met daarop posters met sterke vrouwen door de eeuwen heen. Daarbij vragen we aan iedereen die de gedachte een warm hart toedraagt maandag een bloem te dragen op haar/zijn hart.

Volgend schooljaar 2021/2022 start de BSG met dakpanklassen. Dit betekent dat je ook in een TL/havo-klas of in een havo/vwo-klas geplaatst kan worden. Daarnaast is er in ieder geval ook een homogene TL-brugklas en een homogene atheneum-brugklas.

Wat is een dakpanklas?
In een dakpanklas worden schooltypen gecombineerd; de klas is erop gericht om jou alle kansen te geven. Een fijne leeromgeving zodat je optimaal  kan laten zien wat je in je mars hebt. En dat 2 jaar lang. Leerlingen krijgen in een dakpanklas langer de tijd voordat er een selectie wordt gemaakt. Daarna stroom je door naar een derde klas op het niveau dat bij je past.

Hoe word je geplaatst?
Op de BSG bieden we naast homogene klassen ook dakpanklassen aan in de brugklas. Bij jouw aanmelding gaat de toelatingscommissie kijken welke dakpanklas het beste bij jou past. Dit doen wij op basis van het advies dat de basisschool geeft en de documenten die daarbij horen. Soms stuurt de basisschool ook een plaatsingsadvies mee. Het is goed om te weten dat de basisschool het advies geeft en dat de BSG de plaatsing in één van de klassen doet. Soms vindt er nog extra overleg plaats met de basisschool en de ouders.

Je krijgt altijd onderwijs op je eigen niveau. Dat doen we door je meer lesstof te geven of juist meer uitleg en extra oefening. In de klas werk je ook samen aan opdrachten en huiswerk. Je docenten houden de vorderingen goed in de gaten. Zo zorgen we er voor dat jij altijd het onderwijs krijgt dat bij jou past.

Deze week is de nieuwe BSG-berichten verschenen. Wij wensen u veel leesplezier.

Om leerlingen uit groep 8 en ouders te laten zien hoe ons onderwijs eruit ziet hebben we een filmpje gemaakt. We hebben geprobeerd een zo compleet mogelijk beeld van de BSG te schetsen, van de brugklas tot en met 6 atheneum. Nieuwsgierig? Klik hier voor het filmpje.

De BSG staat bekend in de regio als kunst-en cultuurschool. Wat houdt dit in? Voor veel kinderen zijn kunst en cultuur geen vanzelfsprekendheden. Normaal leren kinderen op school presteren. Ze gebruiken daar cognitieve vaardigheden voor. Maar je kunt ook andere competenties aanspreken. Kunstonderwijs werkt met onderzoekend leren, oplossingen bedenken voor problemen en op een andere manier naar dingen kijken helpt daarbij. Leerlingen kunnen hun verbeelding laten spreken en creativiteit geeft vrijheid.  

Op de BSG krijgen leerlingen in de onderbouw de vakken tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen en muziek. In alle creatieve vakken kun je op alle niveaus eindexamen doen. Jongeren leren zich uit te drukken, worden actief en reflecteren. Kunst geeft vreugde en persoonlijke ontwikkeling. De BSG geeft leerlingen ook een podium: elk jaar wordt een modeshow georganiseerd waar leerlingen van brugklas tot 6 atheneum hun creaties op de catwalk tonen. Kunstwerken gemaakt door leerlingen sieren de muren van de school. Er worden open podia georganiseerd en een jaarlijks Muziektheater. Tevens exposeren BSG-leerlingen regelmatig in Museum Kranenburgh, zoals met de tentoonstelling Social Distance. Naast de ambachtelijke vaardigheden leren onze leerlingen ook audio-visuele vaardigheden met behulp van bijvoorbeeld green screens en stop-motion. In het nieuwe vak Programmeren en Design zit ook een kunstelement: kinderen leren app design, digital design en user experience. 

Wat staat er allemaal te gebeuren?

1 t/m 5 maart 2021

Aanmeldingsdagen

Als jouw keuze voor een middelbare school op de BSG is gevallen (en dat hopen wij natuurlijk!) dan kun je samen met je ouders aanmelden voor de BSG.
De aanmeldingsweek is dit jaar van 1 t/m 5 maart 2021. In verband met corona kan aanmelden alleen digitaal.

Lees meer...