Per 1 januari is mevrouw Renée Kloos benoemd tot nieuwe rector van de Berger Scholengemeenschap. Zij volgt Elly Kamminga op, die per die datum haar expertise op stichtingsniveau zal inzetten ten behoeve van de doorontwikkeling en verdere professionalisering van de kwaliteitszorg binnen SOVON. Renée Kloos is van oorsprong docent Nederlands en heeft een lange staat van dienst binnen het voortgezet onderwijs. Zij heeft zestien jaar gewerkt als docent en coach op het Vossius Gymnasium in Amsterdam. Sinds 2008 vervult Renée leidinggevende posities binnen het voortgezet onderwijs , waarvan de laatste drie jaar als rector van het Cygnus Gymnasium in Amsterdam. Met de komst van Renée Kloos is SOVON erin geslaagd om een ervaren rector op de Berger Scholengemeenschap te benoemen, die met kracht de onderwijskundige en organisatorische vernieuwing kan voortzetten die door Elly Kamminga in de afgelopen jaren zo succesvol in gang is gezet en is gerealiseerd. 

Vrijdag 20 december heeft de Berger Scholengemeenschap zwerfvuil opgeruimd in de omgeving van de school. Zowel in het bos als in het dorp hebben ruim vijftig personeelsleden van de BSG samen met leerlingen alles schoongemaakt. De opbrengst is door een medewerker van de gemeente bij de school opgehaald. Op deze manier wil de BSG bijdragen aan een schone en frisse start van de feestdagen voor de inwoners in de omgeving van de Rondelaan en het centrum.

In het kader van “reanimeren is te leren” heeft een aantal docenten en ondersteunend personeel afgelopen vrijdag de reanimatie en AED (Automatische Externe Defibrillator) cursus gevolgd tot instructeur. Zij zullen in het nieuwe jaar leerlingen op de BSG instrueren hoe om te gaan met iemand die reanimatie behoeftig is samen met het gebruik van de AED binnen en buiten de school!

Dinsdag 17 december vond een geslaagd BSG Kerstdiner Dansant plaats voor leerjaar 5 en 6 bij Golfbaan Sluispolder in Bergen. Meer dan 175 leerlingen en docenten aten een driegangen diner en er werd tot in de late uurtjes gedanst op de beats van DJ Piet van Til.

Donderdag 19 december jl. is met de sponsorloop en de schoenendoosactie van onze bruggers een bedrag opgehaald van 3497,40 euro voor Stichting Het Vergeten Kind! Dit bedrag werd bekend gemaakt tijdens het Kerstdiner in de aula door organisatoren mevrouw Martens en de heer Gronsfelt. 

Wat staat er allemaal te gebeuren?

4 februari

Masterclass Elske Doets (Business Vrouw van het Jaar 2017)

Een interactieve lezing voor vrouwelijke leerlingen van 15 jaar en ouder (vanaf de 3e klassen) op de BSG door Elske Doets, Businessvrouw van het jaar 2017. Focus op het omarmen en uitspreken van ambitie om b.v. ondernemer, topvrouw of politica te worden.
Tevens vindt die dag een Masterclass van Elske Doets en burgemeester Hetty Hafkamp om meisjes te interesseren in politiek. Nog steeds blijft het aantal vrouwen in de politiek ergens rond 1/3 hangen en dit zou veel hoger moeten zijn. Veel vrouwen zijn zich niet bewust van de impact die ze zouden kunnen hebben. De beste vrouwelijke leerlingen met politiek debattalent uit deze masterclass worden door Elske uitgenodigd om bij de uitreiking van de Ribbius Peletier penning bij de Provincie NH een betoog van 5-10 min te laten houden. De uitreiking vindt plaats in het provinciehuis.