Woensdag 14 november was het activiteiten dag op de BSG. Onze tweede klassen gingen die dag voor het vak geschiedenis op excursie naar het centrum van Alkmaar. Hier bezochten zij eerst het Stedelijk Museum en de bibliotheek. De klassen werden daarna in groepen van 4 leerlingen verdeeld om in de stad hun opdracht uit te werken voor het project 'Alkmaar in de klas'. Er waren groepen die de hofjes onderzochten, de Grote kerk of het ontstaan van de straatnamen. Op school werken de leerlingen later hun onderwerp uit en geven ter afronding een presentatie aan klasgenoten.  Door het museumbezoek van deze dag komen zowel de geschiedenis als de stad Alkmaar tot leven.

Wat staat er allemaal te gebeuren?

13 december

Presentaties profielwerkstukken atheneum

De avond bestaat uit 3 rondes van 30 minuten, waar examenkandidaten hun pws presenteren in lokalen. In de gang van de C-vleugel worden tevens meerdere profielwerkstukken gepresenteerd. Het profielwerkstuk is een praktische opdracht voor leerlingen in de laatste klas uit de bovenbouw van het atheneum die als een soort 'meesterproef' dient. Zij maken een uitgebreid werkstuk over een onderwerp uit hun gekozen profiel. Op het atheneum moet het werkstuk betrekking hebben op een groot profielvak, vandaar de naam profielwerkstuk. Een leerling van het atheneum dient er minimaal 80 uur aan te werken.

20 december

Kerstgala

Donderdag 20 december vindt het jaarlijkse Kerstgala van de BSG plaats in 't Sluisje in Bergen. Alle leerlingen zijn van harte uitgenodigd om in hun mooiste kleding en feestelijke ambiance te proosten op de feestdagen.