Op 1 september 2019 bestaat de Berger Scholengemeenschap 100 jaar. Alle reden voor een feest, dat we gaan vieren met leerlingen en oud-leerlingen, collega’s en oud-collega’s en met de gemeenschap waar de BSG al die jaren deel van uit maakt.

Koop hier uw kaartjes voor de reünie

Op 14 september 2019 organiseren we een reünie en gedurende het schooljaar zullen er verschillende activiteiten zijn om het jubileum luister bij te zetten.

Op 1 september 1919 werd de Berger Schoolvereniging opgericht en vervolgens werd koninklijke goedkeuring gevraagd. De school werd opgericht voor het verzorgen van lager onderwijs en voortgezet onderwijs (ULO) en vond huisvesting bij het Hertenkamp.

In 1925 werd een nieuw schoolgebouw aan de Rondelaan 26 geopend. In 1936 blijft het lager onderwijs van de Berger Schoolvereniging gemengd, maar wordt het voortgezet onderwijs een meisjesschool. Deze biedt vanaf 1947 naast ULO ook officieel MMS. In de oorlog maakt de school turbulente tijden door. Het gebouw wordt gevorderd door Duitse militairen en gaat vervolgens grotendeels in vlammen op. Na de oorlog wordt het gebouw herbouwd, maar tot die tijd heeft de school in verschillende woonhuizen gezeten.

Na de oorlog stijgt het leerlingenaantal gestadig. Met de intrede van de Mammoetwet in 1968 verandert de ULO in de mavo en de MMS in de havo. In 1969 bestaat de Berger Scholenvereniging 50 jaar en inmiddels is de lagere school dan elders ondergebracht, omdat het aantal leerlingen niet meer in het gebouw paste.

Vanaf 1972 worden op dringend verzoek van de leden, jongens ook weer toegelaten tot het voortgezet onderwijs van de vereniging. Er wordt een aantal zeer modern ingerichte teken- en handvaardigheidslokalen gebouwd. Want ook toen stond kunst al hoog in het vaandel. Met het stijgend leerlingaantal groeit de huisvesting ook geleidelijk. Dit is nu nog steeds terug te zien in het gebouw dat als een lappendeken uit verschillende delen bestaat.

Tot 1984 is de BSG vooral een creatieve school. Dan worden wiskunde en natuurkunde ingevoerd als examenvak, waardoor de leerlingen een exact profiel kunnen kiezen. Dit doet ruim de helft van de leerlingen nog steeds en dan combineren zij dat graag met een kunstvak. Zo blijven de wortels van de school zichtbaar.

Vanaf 1996 maakt het voortgezet onderwijs zich los uit de vereniging en sluit zich aan bij de SOVON. Met de lagere school, de Bosschool, blijven er warme banden maar nu als buren.

Honderd jaar na de oprichting is de BSG nog steeds deel van de lokale gemeenschap en volop in ontwikkeling. We zijn als school een gemeenschap en dat zorgt voor een gemoedelijke sfeer, die door ouders en leerlingen zeer gewaardeerd wordt. Naast natuurlijk het zich ontwikkelende onderwijsaanbod en de prachtige ligging. Wat ons betreft is 2019 de start van de volgende honderd jaar.

- Koop hier uw kaartjes voor de reünie
- Facebookpagina reünie
- Digitaal museum
- De reünie met de BSG op YouTube

Op 1 september 2019 bestaat de Berger Scholengemeenschap 100 jaar!

Wat staat er allemaal te gebeuren?

13 september

Heel BSG Bakt!

Op 1 september 2019 bestaat de Berger Scholengemeenschap 100 jaar. Alle reden voor een feest, dat we het hele jaar gaan vieren met leerlingen en oud-leerlingen, collega's. Op 13 september vindt het grote taartenfestival 'Heel BSG Bakt!' plaats in het Bergerbos. Met lange picknicktafels op de Sparrenlaan gaan we met alle 940 BSG-leerlingen en buren een zelfgebakken taartje eten.

14 september

Reünie 100 jaar BSG

Op 14 september 2019 organiseren we een reünie in het kader van het honderdjarig bestaan van de Berger Scholengemeenschap. Tussen 13.00 en 18.00 uur verwachten we meer dan duizend oud-leerlingen en (oud)-docenten die gezamenlijk herinneringen zullen ophalen onder het genot van een hapje en drankje. Tevens wordt het eerste exemplaar van het grote Jubileumboek uitgereikt.

24 september

Blik Vooruit Kick-Off

De Kick-Off vindt plaats tussen 15.30 en 17.45 uur en is de start van het keuzeproces in het eindexamenjaar. Tijdens de Kick-Off krijgen onze examenkandidaten tijdens twee rondes voorlichting over opleidingen en beroepen. Er zijn ruim 40 oud-leerlingen van de BSG en beroepsspecialisten die de leerlingen enthousiast willen maken voor hun beroep of opleiding. Je kiest zelf welke uitleg je volgt over een opleiding of beroep dat je interessant vindt.

27 september

Masterclass 100 jaar vrouwenkiesrecht

In de aula zal Eerste Kamerlid Mei-Li Vos een inspirerende masterclass geven aan alle bovenbouwleerlingen mavo, havo en atheneum met geschiedenis in het examenpakket. De masterclass gaat over 100 jaar vrouwenkiesrecht in Nederland en is de eerste in een serie masterclasses in het kader van 100 jaar BSG.