Zondag 1 september 2019 bestond de Berger Scholengemeenschap exact 100 jaar. Dit heugelijke feit werd gevierd met personeel en vrijwilligers op Landgoed ’t Hof in Bergen. Eerder die week vonden meerdere strandsportdagen plaats voor leerlingen in Camperduin en in maart 2020 zal een groot schoolfeest plaatsvinden in de Victorie in Alkmaar. Gedurende het hele schooljaar vinden meerdere masterclasses plaats door o.a. Eerste Kamerlid Mei-Li Vos over 100 jaar Vrouwenkiesrecht en door oud-leerling en zakenvrouw van het jaar Elske Doets. Voor oud-leerlingen vindt op zaterdag 14 september een grootse reünie plaats in het schoolgebouw aan de Rondelaan 14 in Bergen. Kaarten hiervoor zijn nog te bestellen via www.berger-sg.nl .

Wat staat er allemaal te gebeuren?

24 september

Blik Vooruit Kick-Off

De Kick-Off vindt plaats tussen 15.30 en 17.45 uur en is de start van het keuzeproces in het eindexamenjaar. Tijdens de Kick-Off krijgen onze examenkandidaten tijdens twee rondes voorlichting over opleidingen en beroepen. Er zijn ruim 40 oud-leerlingen van de BSG en beroepsspecialisten die de leerlingen enthousiast willen maken voor hun beroep of opleiding. Je kiest zelf welke uitleg je volgt over een opleiding of beroep dat je interessant vindt.

27 september

Masterclass 100 jaar vrouwenkiesrecht

In de aula zal Eerste Kamerlid Mei-Li Vos een inspirerende masterclass geven aan alle bovenbouwleerlingen mavo, havo en atheneum met geschiedenis in het examenpakket. De masterclass gaat over 100 jaar vrouwenkiesrecht in Nederland en is de eerste in een serie masterclasses in het kader van 100 jaar BSG.

14 t/m 18 oktober

Londen excursie 4 havo

Aan het begin van 4 havo gaan leerlingen onder begeleiding van een groep enthousiaste docenten een week naar Londen toe. Tijdens deze week verblijven zij in een klein groepje bij een gastgezin om zo niet alleen hun Engels te oefenen maar ook wat mee te krijgen van de Britse cultuur. De week is gevuld met educatieve en culturele activiteiten bedoeld om de leerlingen tot een hechte groep te maken. Leerlingen bezoeken o.a. Shakespeare’s Globe Theatre, een musical en meerdere musea en krijgen uiteraard ook tijd om de stad zelf te ontdekken.