Per 1 januari is mevrouw Renée Kloos benoemd tot nieuwe rector van de Berger Scholengemeenschap. Zij volgt Elly Kamminga op, die per die datum haar expertise op stichtingsniveau zal inzetten ten behoeve van de doorontwikkeling en verdere professionalisering van de kwaliteitszorg binnen SOVON. Renée Kloos is van oorsprong docent Nederlands en heeft een lange staat van dienst binnen het voortgezet onderwijs. Zij heeft zestien jaar gewerkt als docent en coach op het Vossius Gymnasium in Amsterdam. Sinds 2008 vervult Renée leidinggevende posities binnen het voortgezet onderwijs , waarvan de laatste drie jaar als rector van het Cygnus Gymnasium in Amsterdam. Met de komst van Renée Kloos is SOVON erin geslaagd om een ervaren rector op de Berger Scholengemeenschap te benoemen, die met kracht de onderwijskundige en organisatorische vernieuwing kan voortzetten die door Elly Kamminga in de afgelopen jaren zo succesvol in gang is gezet en is gerealiseerd. 

Wat staat er allemaal te gebeuren?

4 februari

Masterclass Elske Doets (Business Vrouw van het Jaar 2017)

Een interactieve lezing voor vrouwelijke leerlingen van 15 jaar en ouder (vanaf de 3e klassen) op de BSG door Elske Doets, Businessvrouw van het jaar 2017. Focus op het omarmen en uitspreken van ambitie om b.v. ondernemer, topvrouw of politica te worden.
Tevens vindt die dag een Masterclass van Elske Doets en burgemeester Hetty Hafkamp om meisjes te interesseren in politiek. Nog steeds blijft het aantal vrouwen in de politiek ergens rond 1/3 hangen en dit zou veel hoger moeten zijn. Veel vrouwen zijn zich niet bewust van de impact die ze zouden kunnen hebben. De beste vrouwelijke leerlingen met politiek debattalent uit deze masterclass worden door Elske uitgenodigd om bij de uitreiking van de Ribbius Peletier penning bij de Provincie NH een betoog van 5-10 min te laten houden. De uitreiking vindt plaats in het provinciehuis.