In de periode van 16 maart tot 6 mei is het schoolgebouw van de BSG dicht, maar het onderwijs gaat door. In deze instructie wordt uitgelegd wat de school van jou verwacht en wat jij van de school kan verwachten. Net als alle andere scholen in Nederland bieden we onderwijs op afstand aan. Dit betekent dat je thuis aan de slag gaat met materiaal dat online in Magister, de ELO van Magister en Google Classroom voor je klaar staat en dat je ook online contact hebt met je docenten via e-mail of Google Hangouts Chat. We zijn hier woensdag 18 maart mee gestart. 

Deze vorm van onderwijs kan wat onwennig zijn. Daarom vinden we het van belang, dat ouders met hun kind meekijken en hulp bieden, waar nodig. We willen het ook graag weten, als zaken niet duidelijk zijn. Leerlingen kunnen in dat geval mailen met de vakdocent of de mentor. 

Mocht je materialen van de mediatheek geleend hebben: uitleentermijnen worden verlengd en we hebben de boetes bevroren tot de school weer open gaat. Zo lang het mogelijk is, is er op schooldagen van 10-12 uur iemand in de mediatheek aanwezig, zodat jullie evt. nog wat kunnen lenen voor schoolwerk of uitgelezen boeken kunt terugbrengen. Als je iets wilt lenen, graag even van te voren doorgeven, dan wordt het voor je klaargelegd (uitgeleend en wel) op de balie. We kunnen dan genoeg afstand houden.

Zit je in een examenklas? Dinsdag 24 maart heeft de minister voor voortgezet onderwijs, Arie Slob, besloten dat het centraal schriftelijk eindexamen niet doorgaat. De schoolexamens gaan wél door. Scholen hebben tot begin juni de tijd om deze goed af te ronden. Op basis van de cijfers voor de schoolexamens kunnen de eindexamenleerlingen hun diploma behalen. Dit is een volwaardig diploma dat onverkort toegang geeft tot het vervolgonderwijs. Dit betekent dat alle schoolexamens tussen 2 april en 16 mei op afstand zullen worden afgenomen. De nieuwe PTA's zijn vrijdag 3 april door de afdelingsleiders naar alle examenkandidaten gemaild en staan op de website. 

Wij begrijpen dat de gang van zaken rond de examens buitengewoon vervelend is voor jullie allen en we doen dan ook ons uiterste best om onze eindexamenleerlingen zo goed mogelijk te begeleiden richting het diploma. Kijk hier voor meer informatie vanuit de overheid over de examens. Succes met alle voorbereidingen op de schoolexamens.

Klik hier voor de brief van het bestuur van de SOVON

Wat staat er allemaal te gebeuren?

11 maart

Eindexamen muziek mavo, havo en atheneum

Voor de examenkandidaten muziek is woensdag 11 maart een belangrijke dag. Die dag vindt de afsluiting plaats van het praktische deel van hun examen muziek. Vanaf 19.30 uur zijn ouders, grootouders, broers, zussen en andere belangstellenden welkom in de aula. Het belooft een mooie en muzikale avond te worden. De entree is gratis.

31 maart

Feest van de Eeuw met o.a. Snelle

Op dinsdag 31 maart vindt het Feest van de Eeuw plaats in de Victorie in Alkmaar. Alle BSG-leerlingen en personeelsleden zijn hiervoor uitgenodigd. Tijdens de feestelijke avond draaien DJ's de grootste hits, speelt een band de BSG top 100 en zal als kers op de taart #1 artiest SNELLE een spetterende show verzorgen. Snelle heeft zowel een MTV EMA Award en een Edison gewonnen en staat in oktober twee avonden in een uitverkochte AFAS Live, maar heeft tijd gevonden in zijn drukke schema om op ons Eeuwfeest op te treden. Snelle is bekend van de hits 'Reünie', 'Lippenstift' en 'Smoorverliefd'. Dit laatste nummer waarschuwt jongeren voor de gevaren van telefoongebruik op de fiets. De kaartverkoop start 2 maart.