In de periode van 16 maart tot en met 1 juni is het schoolgebouw van de BSG dicht, maar het onderwijs gaat door. Net als alle andere scholen in Nederland bieden we onderwijs op afstand aan. Dit betekent dat je thuis aan de slag gaat met materiaal dat online in Magister, de ELO van Magister en Google Classroom voor je klaar staat en dat je ook online lessen volgt en online contact hebt met je docenten via Google Meet, e-mail of Google Hangouts Chat. We houden er rekening mee dat we na 1 juni gefaseerd op school beginnen, binnen de anderhalve-meternorm die voor de hele samenleving geldt. Hierover volgt in mei nog een advies van het RIVM en een definitief  besluit van het kabinet.

Deze vorm van onderwijs kan wat onwennig zijn. Daarom vinden we het van belang, dat ouders met hun kind meekijken en hulp bieden, waar nodig. We willen het ook graag weten, als zaken niet duidelijk zijn. Leerlingen en ouders kunnen in dat geval mailen met de vakdocent of de mentor. 

Mocht je materialen van de mediatheek geleend hebben: uitleentermijnen worden verlengd en we hebben de boetes bevroren tot de school weer open gaat. Zo lang het mogelijk is, is er op schooldagen van 10-12 uur iemand in de mediatheek aanwezig, zodat jullie evt. nog wat kunnen lenen voor schoolwerk of uitgelezen boeken kunt terugbrengen. Als je iets wilt lenen, graag even van te voren doorgeven, dan wordt het voor je klaargelegd (uitgeleend en wel) op de balie. We kunnen dan genoeg afstand houden.

Zit je in een examenklas? Dinsdag 24 maart heeft de minister voor voortgezet onderwijs, Arie Slob, besloten dat het centraal schriftelijk eindexamen niet doorgaat. De schoolexamens gaan wél door. Scholen hebben tot begin juni de tijd om deze goed af te ronden. Op basis van de cijfers voor de schoolexamens kunnen de eindexamenleerlingen hun diploma behalen. Dit is een volwaardig diploma dat onverkort toegang geeft tot het vervolgonderwijs. Dit betekent dat alle schoolexamens tussen 2 april en 16 mei op afstand zullen worden afgenomen. De nieuwe PTA's zijn vrijdag 3 april door de afdelingsleiders naar alle examenkandidaten gemaild en staan op de website. Vanaf 7 mei zullen alle DT's (digitale schoolexamens) op school worden afgenomen. 

Wij begrijpen dat de gang van zaken rond de examens buitengewoon vervelend is voor jullie allen en we doen dan ook ons uiterste best om onze eindexamenleerlingen zo goed mogelijk te begeleiden richting het diploma. Kijk hier voor meer informatie vanuit de overheid over de examens. Succes met alle voorbereidingen op de schoolexamens.

Wat staat er allemaal te gebeuren?

25 mei

Uitslag schoolexamens examenklassen

4 juni

Uitslag herkansingen