De Berger Scholengemeenschap hanteert vanaf dit schooljaar een 45-minutenrooster. De lestijden zijn voor leerjaar 1 t/m 3 als volgt:

1e lesuur
08.45-09.30
2e lesuur
09.30-10.15
3e lesuur
10.15-11.00
pauze
11.00-11.15
4e lesuur
11.15-12.00
5e lesuur
12.00-12.45
pauze
12.45-13.15
6e lesuur
13.15-14.00
7e lesuur
14.00-14.45
pauze
14.45-15.00
8e lesuur
15.00-15.45
9e lesuur
15.45-16.30

Voor de bovenbouw (leerjaar 4 t/m 6) zijn de lestijden als volgt:

1e lesuur
08.45-09.30
2e lesuur
09.30-10.15
pauze
3e lesuur 
10.30-11.15
4e lesuur
11.15-12.00 
pauze
5e lesuur
12.30-13.15
6e lesuur
13.15-14.00
7e lesuur
14.00-14.45
pauze
8e lesuur
15.00-15.45
9e lesuur
15.45-16.30

Wat staat er allemaal te gebeuren?

18 augustus

Eerste schooldag