Dinsdag 18 augustus is het nieuwe schooljaar op de BSG gestart. Helaas zien we een opleving van het coronavirus die tal van begrijpelijke vragen en zorgen oproept bij leerlingen en ouders. De BSG is weer helemaal open, waarbij tussen leerlingen onderling de 1,5 meter afstand kan worden losgelaten. Die afstand geldt wél nadrukkelijk tussen leerlingen en personeel. Dit vraagt om zorgvuldig handelen van leerlingen en medewerkers. 

- In de school houdt iedereen zich aan de bewegwijzering en aan de hygiëneregels. Dat betekent veel handen wassen en je handen ontsmetten met gel wanneer je het lokaal binnenkomt.

- In pauzes of tussenuren ga je zoveel mogelijk naar buiten.

- Om voor goede ventilatie te zorgen staan de hele schooldag ramen en deuren tegen elkaar open, ventilatoren en airco's staan uit. Bij koud of slecht weer adviseren wij leerlingen en personeel om zich warm aan te kleden of laagjes kleding aan te doen. De ventilatie op de BSG voldoet aan het Bouwbesluit. 

- Indien in een gezin een coronabesmetting is geconstateerd, wil school dat graag onmiddellijk weten, zodat we snel kunnen handelen. De leerling blijft dan thuis en volgt de instructies op, die wij met de GGD hebben afgesproken.

- Bij verdachte klachten (hoesten/keelpijn, neusverkoudheid of koorts vanaf 38 graden) blijft een leerling thuis en is het van belang een test te doen. De GGD Holland Noorden is hiervoor bereikbaar op het nummer 088-0100562.

- Ouders, onderwijspersoneel en leerlingen kunnen net als iedereen in Nederland na een vakantie in het buitenland het dringende advies krijgen 14 dagen in thuisquarantaine te gaan bij terugkomst na vakantie in een oranje of rood land. Geldt het dringende advies voor thuisquarantaine voor u na een vakantie in het buitenland? Dan mag u en uw kind(eren) niet op school of op het schoolplein komen. 

De BSG hoeft geen verzuimmelding te doen voor leerlingen die, vanwege het dringende thuisquarantaine advies, direct na de zomervakantie niet naar school kunnen. Het belang van de volksgezondheid is hierbij doorslaggevend.

Kijk hier voor meer informatie vanuit de overheid. 

Wat staat er allemaal te gebeuren?

18 augustus

Eerste schooldag