De BSG staat bekend in de regio als kunst-en cultuurschool. Wat houdt dit in? Voor veel kinderen zijn kunst en cultuur geen vanzelfsprekendheden. Normaal leren kinderen op school presteren. Ze gebruiken daar cognitieve vaardigheden voor. Maar je kunt ook andere competenties aanspreken. Kunstonderwijs werkt met onderzoekend leren, oplossingen bedenken voor problemen en op een andere manier naar dingen kijken helpt daarbij. Leerlingen kunnen hun verbeelding laten spreken en creativiteit geeft vrijheid.  

Op de BSG krijgen leerlingen in de onderbouw de vakken tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen en muziek. In alle creatieve vakken kun je op alle niveaus eindexamen doen. Jongeren leren zich uit te drukken, worden actief en reflecteren. Kunst geeft vreugde en persoonlijke ontwikkeling. De BSG geeft leerlingen ook een podium: elk jaar wordt een modeshow georganiseerd waar leerlingen van brugklas tot 6 atheneum hun creaties op de catwalk tonen. Kunstwerken gemaakt door leerlingen sieren de muren van de school. Er worden open podia georganiseerd en een jaarlijks Muziektheater. Tevens exposeren BSG-leerlingen regelmatig in Museum Kranenburgh, zoals met de tentoonstelling Social Distance. Naast de ambachtelijke vaardigheden leren onze leerlingen ook audio-visuele vaardigheden met behulp van bijvoorbeeld green screens en stop-motion. In het nieuwe vak Programmeren en Design zit ook een kunstelement: kinderen leren app design, digital design en user experience. 

Wat staat er allemaal te gebeuren?

Nothing to show. You must configure the data source of the widget.