Volgend schooljaar 2021/2022 start de BSG met dakpanklassen. Dit betekent dat je ook in een TL/havo-klas of in een havo/vwo-klas geplaatst kan worden. Daarnaast is er in ieder geval ook een homogene TL-brugklas en een homogene atheneum-brugklas.

Wat is een dakpanklas?
In een dakpanklas worden schooltypen gecombineerd; de klas is erop gericht om jou alle kansen te geven. Een fijne leeromgeving zodat je optimaal  kan laten zien wat je in je mars hebt. En dat 2 jaar lang. Leerlingen krijgen in een dakpanklas langer de tijd voordat er een selectie wordt gemaakt. Daarna stroom je door naar een derde klas op het niveau dat bij je past.

Hoe word je geplaatst?
Op de BSG bieden we naast homogene klassen ook dakpanklassen aan in de brugklas. Bij jouw aanmelding gaat de toelatingscommissie kijken welke dakpanklas het beste bij jou past. Dit doen wij op basis van het advies dat de basisschool geeft en de documenten die daarbij horen. Soms stuurt de basisschool ook een plaatsingsadvies mee. Het is goed om te weten dat de basisschool het advies geeft en dat de BSG de plaatsing in één van de klassen doet. Soms vindt er nog extra overleg plaats met de basisschool en de ouders.

Je krijgt altijd onderwijs op je eigen niveau. Dat doen we door je meer lesstof te geven of juist meer uitleg en extra oefening. In de klas werk je ook samen aan opdrachten en huiswerk. Je docenten houden de vorderingen goed in de gaten. Zo zorgen we er voor dat jij altijd het onderwijs krijgt dat bij jou past.

Wat staat er allemaal te gebeuren?

23 april en 11 mei

Examentrainingen wiskunde door Math with Menno

Op 23 april en 11 mei geeft wiskunde docent en influenzer Math with Menno examentrainingen aan onze examenkandidaten havo en vwo met wiskunde in hun profiel.