Op de BSG krijg je de gelegenheid om mee te doen aan Olympiades of wedstrijden op het gebied van de natuurwetenschappen. Denk aan de vakken biologie, wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Daarnaast werken we voor deze vakken veel samen met partijen buiten de school en gaan we vaak op excursie naar o.a. Texel, het Rivierengebied en het Bergerbos.

Voor de onderbouw is er de IJSO (International Junior Science Olympiad) en voor de bovenbouw is er de EUSO (European Union Science Olympiad). Voor de EUSO ga je met een team van drie personen naar een universiteit of hogeschool om gedurende één dag vooral practica te doen in de genoemde vakgebieden en neem je het op tegen teams van andere scholen. Het winnende team trekt Europa in.

Wiskundewedstrijden
In verschillende leerjaren kun je meedoen aan wiskundewedstrijden. Zo kun je ervaren dat wiskunde heel leuk en uitdagend kan zijn voor iedereen op zijn eigen niveau. Zo kun je in klas 3 t/m 5 atheneum meedoen aan de wiskunde olympiade. Ook gaan we elk jaar met een paar leerlingen uit vwo 4, 5 en 6 naar de wiskundewedstrijd van de Radboud Universiteit in Nijmegen te gaan.

Samenwerking met universiteiten
Voor krijgen onze leerlingen een gesteentepracticum aangeboden van de Vrije Universiteit Amsterdam. Voor biologie komt Universiteit Wageningen langs met hun DNA-Labs. Voor leerlingen met interesse in techniek werken we samen met TU Delft in het Pre-University College. En voor natuurkunde doen we een stralingspracticum in samenwerking met Universiteit Utrecht.

Excursies
Voor biologie gaan we o.a. naar Texel voor een praktische opdracht van drie dagen en doen we in de brugklas en leerjaar 2 het Bergerbosproject. Voor aardrijkskunde gaan we in leerjaar 4 naar het Rivierengebied voor een excursie van 2 dagen of naar Amsterdam voor het onderwerp verstedelijking in leerjaar 3.

Wat staat er allemaal te gebeuren?

Donderdag 13 januari

Online Ontmoetingsavond ouders groep 8

Uw zoon of dochter staat op het punt een middelbare school te kiezen. Als ouders wilt u natuurlijk samen met uw kind de juiste afweging maken.

Lees meer...

Maandag 17 januari

Online ouderavond ouders groep 8 Programmeren & Design

Extra ouderavond voor groep 8, die geheel in het teken staat van de Programmeer- en Designklas. Wat houdt deze klas in, waarom zou je voor deze klas kiezen, hoe ziet het lesprogramma eruit en welke kennis en vaardigheden komen aan bod?

Lees meer...

Vrijdag 4 februari

Online open Dag

Als je in groep 8 zit, moet je een middelbare school kiezen. Wij hopen dat je voor de BSG kiest. Maar dan wil je onze school natuurlijk eerst goed leren kennen. Dat kan op een heleboel manieren, maar vooral op de Open Dag

Lees meer...