boot boot

Ben jij Klaar
voor de
middelbare?

foto

Tot ziens
basisschool!

Een nieuwe school uitzoeken is best moeilijk. Er komt veel informatie op je af en iedere school zet z’n beste beentje voor. Sommige scholen doen veel aan sport, andere scholen hebben veel activiteiten of gaan vaak naar het buitenland. De Berger Scholengemeenschap is bekend om kunst en cultuur, maar heeft het allemaal. Van de brugklas tot het eindexamen bieden we je inspirerende lessen, boeiende excursies en extra ruimte om jouw talent te laten bloeien.

Leerlingmiddag? Meld je hier aan…
foto

Een school
waar je
gezien wordt

De BSG is een kleine en bruisende school voor voortgezet onderwijs, aan de rand van het Bergerbos. We zijn een kleinschalige school waar we onze leerlingen kennen. Persoonlijke aandacht en interesse in elkaar maken van onze school een betrokken school. We bieden workshops, stages, sportprogramma’s, debatten, onderzoeken, een excellentprogramma en nog veel meer.

We leren je graag kennen en hebben aandacht voor wat jou beweegt. We houden rekening met wat jij al weet.
 • we sluiten aan op jouw kennisniveau
 • overstappen tussen niveaus
We zijn een school waar we elkaar kennen en met respect behandelen. Als jij je prettig en veilig voelt, presteer je beter.
 • respect en persoonlijke aandacht
 • mentor en hulpmentor
In alles wat we doen op de BSG staat jouw ontwikkeling centraal. Daarom heeft de BSG in leerjaar 1 en 2 naast atheneum ook dakpanklassen mavo/havo en havo/atheneum. In een dakpanklas krijg je uitleg en instructie op zowel het basisniveau als het verdiepende niveau. Na leerjaar 2 stroom je door naar 3 mavo, 3 havo of 3 atheneum.
Creativiteit is voor ons meer dan kunstzinnigheid. Wij stimuleren jouw nieuwsgierigheid en vindingrijkheid zodat je je ontwikkelt en slimmer wordt. Onderzoekend leren, oplossingen bedenken voor problemen en op een andere manier naar dingen kijken helpt daarbij. Je kunt je verbeelding laten spreken en creativiteit geeft vrijheid.
 • Muziektheater
 • Programmeer- en Designklas
 • Media Business Mavo
 • Examen in muziek, tekenen, handvaardigheid, textiel
 • Open Podium
 • Excursies naar voorstellingen en musea
De programmeer- en designklas (nieuw)
Nieuw is komend schooljaar onze Programmeer- en Designklas, waar je leert programmeren en apps ontwikkelen. Vier keer per jaar werk je aan een project van een echte opdrachtgever, in de rol van projectmanager, developer en designer. Aan het einde van het project heb je een app gemaakt die zo in de App Store verkocht kan worden. Ook krijg je een certificaat zoals b.v. het Google Android developer basics-certificaat. Kortom, wil jij veel leren over computers, programmeren, web development, game development, en het ontwikkelen van apps? Dan zit je op de BSG op de juiste plek!

programmeer
foto

Alle data
op een rij

Een nieuwe school kiezen is best lastig en er komen heel wat vragen op je af. Aan de ene kant harstikke stoer: je gaat steeds vaker je eigen beslissingen nemen... maar je wilt dan natuurlijk wel zeker van jezelf zijn. Want de keuze voor een goede school is van groot belang voor jouw toekomst. Om je wegwijs te maken organiseren wij een aantal momenten waarop je kennis met ons kunt maken. En wij met jou natuurlijk!

Als je in groep 8 zit, moet je een middelbare school kiezen. Wij hopen dat je voor de BSG kiest. Maar dan wil je onze school natuurlijk eerst goed leren kennen. Dat kan tijdens onze open dag op vrijdag 3 februari 2023 tussen 14.00 en 20.30 uur (Let op: dit is een andere tijd dan in de Bruggerkrant en VO-gids staat).


Op deze dag ben je van harte welkom om een kijkje te nemen in de school. Je kunt al je vragen stellen, de sfeer van de school proeven, lesboeken inkijken en leraren en leerlingen ontmoeten. Het wordt een hele gezellige dag dus kom vooral langs.


Tijdens de open dag vertellen we je alles wat onze school bijzonder maakt:

 • Kunst & cultuur
 • Sport & bewegen
 • Digitaal onderwijs
 • Tweejarige brugperiode
 • Excursies en projecten
 • Programmeer- en Designklas
 • Opstromen naar een hoger niveau
 • Kansen bieden
Voor leerlingen van groep 8 bieden we de mogelijkheid om eens binnen te komen kijken bij de BSG. Op woensdag 8 februari kun je proeflessen komen volgen.

De middag begint om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Je volgt twee lessen in verschillende lokalen, gegeven door verschillende docenten. Zo kun je ervaren hoe wij met elkaar omgaan op de BSG en krijg je een goed beeld of de BSG bij je past.
Schrijf je nu in!

Uw zoon of dochter staat op het punt een middelbare school te kiezen. Als ouders wilt u natuurlijk samen met uw kind de juiste afweging maken. Daarom organiseren we woensdag 18 januari 2023 om 19.30 uur een ontmoetingsavond voor ouders van groep 8.

Voor de Programmeer- en Designklas is er een extra ouderavond op maandag 16 januari 2023 om 19.30 uur.
Terugkijken ontmoetingsavond

Als je je aanmeldt voor de BSG krijg je een paar weken vóór de zomervakantie een uitnodiging om alvast naar je nieuwe school te komen. Dan maak je kennis met je toekomstige klasgenoten en je mentor. Ook ontvang je informatie over welke dingen je moet aanschaffen en wordt er een foto gemaakt.
Deze kennismakingsmiddag vindt plaats op woensdag 21 juni 2023.
Alle nieuwe brugklasleerlingen krijgen een brief over de aanvangstijden.
Voor kinderen die 21 juni op kamp zijn is er woensdag 28 juni 2023 een andere kennismakingsdag.
Leerlingmiddag? Meld je hier aan…
foto

mavo
havo en
atheneum

Op de BSG duurt de brugperiode twee jaar. Dan heb je genoeg tijd om erachter te komen of je op het goede niveau zit. In de tweejarige brugperiode wordt gewerkt in dakpanklassen (mavo/havo en havo/atheneum) en een atheneumklas. In het eerste leerjaar worden toetsen op het basisniveau becijferd; in het tweede leerjaar op zowel het basis-, als het verdiepingsniveau.

Het mavo is een vierjarige opleiding (inclusief brugperiode) die je voorbereidt op het middelbaar beroeps onderwijs en de tweede fase van het havo. In het vmbo zijn 4 leerwegen te onderscheiden: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg. Op de Berger Scholengemeenschap wordt alleen de theoretische leerweg aangeboden.
Het havo is een vijfjarige opleiding (incl. de brugperiode) dat voorbereidt op het hoger beroeps onderwijs en de bovenbouw van het atheneum. Tot en met het derde leerjaar volg je alle op het lesrooster voorkomende vakken. Aan het eind van het derde leerjaar kies je één van de profielen voor de Tweede Fase. Je mentor en decaan begeleiden je intensief bij dit keuzeproces. Eerst doe je een proefkeuze, rond april maak je een definitieve keuze. Naast het profiel, kies je een vak in het vrije deel, maar ook binnen de profielen komen keuzes voor.
Het atheneum is een zesjarige opleiding die voorbereidt op het wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Net als op het gymnasium wordt je atheneumopleiding bekroond met een vwo-diploma. In deze zes jaar bereid je je voor op het hoger onderwijs door een grote hoeveelheid kennis op te doen. Daarnaast oefen je onderzoeksvaardigheden, leer je jezelf te bewegen op een hoger abstractieniveau en ontwikkel je creativiteit in je denken.
boot

Meer over
de BSG

Neem ook een kijkje op de BSG site. Hier kom je nog veel meer over onze school te weten. Je kunt hier bijvoorbeeld nog veel meer filmpjes kijken of kennismaken met leerlingen en docenten.

Download de bruggerkrant brugger