Een nieuwe school uitzoeken is best moeilijk. Er komt veel informatie op je af en iedere school zet z’n beste beentje voor. Sommige scholen doen veel aan sport, andere scholen hebben veel activiteiten of gaan vaak naar het buitenland. De Berger Scholengemeenschap is bekend om kunst en cultuur, maar heeft het allemaal. Van de brugklas tot het eindexamen bieden we je inspirerende lessen, boeiende excursies en extra ruimte om jouw talent te laten bloeien.

Een school waar je gezien wordt

De BSG is een kleine en bruisende school voor voortgezet onderwijs, aan de rand van het Bergerbos. We zijn een kleinschalige school waar we onze leerlingen kennen. Persoonlijke aandacht en interesse in elkaar maken van onze school een betrokken school. We bieden workshops, stages, sportprogramma’s, debatten, onderzoeken, een excellentprogramma en nog veel meer.

Het gaat om jou!
We leren je graag kennen en hebben aandacht voor wat jou beweegt. We houden rekening met wat jij al weet.

  • We sluiten aan op jouw kennisniveau
  • Overstappen tussen niveaus

Het gaat om jou!
We leren je graag kennen en hebben aandacht voor wat jou beweegt. We houden rekening met wat jij al weet.

  • Respect en persoonlijke aandacht
  • Mentor en hulpmentor

Dakpanklassen
In alles wat we doen op de BSG staat jouw ontwikkeling centraal. Daarom heeft de BSG in leerjaar 1 en 2 naast atheneum ook dakpanklassen mavo/havo en havo/atheneum. In een dakpanklas krijg je uitleg en instructie op zowel het basisniveau als het verdiepende niveau. Na leerjaar 2 stroom je door naar 3 mavo, 3 havo of 3 atheneum.

Creativiteit = Ontwikkeling
Creativiteit is voor ons meer dan kunstzinnigheid. Wij stimuleren jouw nieuwsgierigheid en vindingrijkheid zodat je je ontwikkelt en slimmer wordt. Onderzoekend leren, oplossingen bedenken voor problemen en op een andere manier naar dingen kijken helpt daarbij. Je kunt je verbeelding laten spreken en creativiteit geeft vrijheid.

  • Muziektheater
  • Programmeer- en Designklas
  • Examen in muziek, tekenen, handvaardigheid, textiel
  • Open Podium
  • Excursies naar voorstellingen en musea
  • Dramalessen in leerjaar 1 en 2

Belangrijke dagen

Een nieuwe school kiezen is best lastig en er komen heel wat vragen op je af. Aan de ene kant harstikke stoer: je gaat steeds vaker je eigen beslissingen nemen... maar je wilt dan natuurlijk wel zeker van jezelf zijn. Want de keuze voor een goede school is van groot belang voor jouw toekomst. Om je wegwijs te maken organiseren wij een aantal momenten waarop je kennis met ons kunt maken. En wij met jou natuurlijk!

Het mavo, havo en atheneum

Het mavo is een vierjarige opleiding (inclusief brugperiode) die je voorbereidt op het middelbaar beroeps onderwijs en de tweede fase van het havo. In het vmbo zijn 4 leerwegen te onderscheiden: de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg, de gemengde leerweg en de theoretische leerweg. Op de Berger Scholengemeenschap wordt alleen de theoretische leerweg aangeboden.

Het havo is een vijfjarige opleiding (incl. de brugperiode) dat voorbereidt op het hoger beroeps onderwijs en de bovenbouw van het atheneum. Tot en met het derde leerjaar volg je alle op het lesrooster voorkomende vakken. Aan het eind van het derde leerjaar kies je één van de profielen voor de Tweede Fase. Je mentor en decaan begeleiden je intensief bij dit keuzeproces. Eerst doe je een proefkeuze, rond april maak je een definitieve keuze. Naast het profiel, kies je een vak in het vrije deel, maar ook binnen de profielen komen keuzes voor.

Het atheneum is een zesjarige opleiding die voorbereidt op het wetenschappelijk onderwijs en het hoger beroepsonderwijs. Net als op het gymnasium wordt je atheneumopleiding bekroond met een vwo-diploma. In deze zes jaar bereid je je voor op het hoger onderwijs door een grote hoeveelheid kennis op te doen. Daarnaast oefen je onderzoeksvaardigheden, leer je jezelf te bewegen op een hoger abstractieniveau en ontwikkel je creativiteit in je denken.