Hier vindt u het schoolplan van Berger Scholengemeenschap voor de periode 2019-2023. In het schoolplan staan de missie en de visie van de school verwoord. Het schoolplan geeft op hoofdlijnen aan welke resultaten de school de komende vier jaar wil bereiken. In de jaarlijkse activiteitenplannen worden de actiepunten concreet uitgewerkt.

Bezoek de Schoolplan site

Download het schoolplan