Leerlingmiddag

Tijdens een leerlingmiddag ervaar je de brugklas op de BSG.

Vernieuwbouw BSG

Lees over de vernieuwbouw van de BSG. Blijf op de hoogte van de voortgang en download de bouwapp.

Kleinschaligheid

De BSG is een kleine school aan de rand van het Bergerbos, waar leerlingen uit de hele regio naar toe komen. We zitten met alle leerlingen in één gezellig gebouw. Daardoor heerst in de school de sfeer van een vertrouwde gemeenschap, waar het gewoon is dat oudere leerlingen de jongere helpen. Je zult zien dat je je binnen een paar weken helemaal thuis voelt! Kenmerkend voor onze school is de relatie tussen leerling en docent; deze is gebaseerd op wederzijds respect en vertrouwen.

Veiligheid

De BSG is een school waar iedereen – leerlingen en medewerkers – zich prettig en veilig moet voelen. We houden toezicht en we spreken leerlingen aan op hun gedrag. Pesten is iets wat we absoluut niet accepteren. Wij vinden een positieve sfeer heel belangrijk. Als jij je prettig en veilig voelt, presteer je beter.

Creativiteit

De BSG heeft natuurlijk veel kunstvakken, maar ook zetten we creativiteit in om jou te leren oplossingsgericht te denken. Daarmee kun je op allerlei gebieden, wetenschappelijk en maatschappelijk, vraagstukken oplossen. We doen dit o.a. met vakoverstijgende projecten, zodat leerlingen de samenhang zien. Onze school is een van de weinige scholen in Nederland waar je examen kunt doen in de drie beeldende vakken en muziek. De beeldende vakken zijn handvaardigheid, textiel en tekenen.

Activiteiten

De meeste leerlingen op de BSG gaan graag naar school. Dat komt door de wijze waarop wij ons onderwijs vormgeven – met veel eigen verantwoordelijkheid voor de leerlingen – en door de grote nadruk op een prettig en veilig onderwijsklimaat. Maar zeker zo belangrijk zijn de vele activiteiten, excursies en reizen in binnen- en buitenland, zoals sporttoernooien, kookworkshops, schoolfeesten, het Muziektheater, science-olympiades, excursies, open podia, de schoolband, sportclinics en de debatclub.

De leerling

In alles wat we doen op de BSG staat jouw ontwikkeling centraal. Daarom zijn er twee keer per jaar driehoeksgesprekken tussen jou, je mentor en je ouders. Dan vertel jij wat je wilt bereiken en wat je daarvoor nodig hebt van je ouders en van school. Je vertelt ook wat goed gaat en wat je wilt verbeteren. Op de BSG praten we dus mét in plaats van óver jou. We hebben een actieve leerlingklankbordgroep waarvan je lid kunt worden en je kunt als leerling meepraten met de directie, ouders en docenten in de Medezeggenschapraad.