Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen (SE) en het centraal schriftelijk examen (CSE). Het schoolexamen beslaat meerdere schooljaren: 3 en 4 mavo/vmbo-tl, 4 en 5 havo, 4, 5 en 6 atheneum. Voor de leerlingen in een eindexamenklas wordt het schoolexamen afgesloten in de tweede helft van april. De laatste lesdag voor eindexamenkandidaten is op 6 mei 2020. Het CSE begint op 7 mei 2020. Het tweede tijdvak (voor de herkansingen) op 15 juni 2020.

examenboekje mavo/vmbo-tl
examenboekje havo
examenboekje atheneum

De diploma-uitreikingen vinden plaats op maandag 29 juni voor mavo/vmbo-tl, op dinsdag 30 juni voor het havo en op woensdag 1 juli voor het atheneum. In alle gevallen vanaf 16.00 uur in de aula.

Voor alle verdere gegevens over het eindexamen, zowel voor het SE als het CSE, verwijzen wij je naar het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Dit programma ontvangen alle kandidaten vóór 1 oktober 2020.

Toetsweken

Voorexamenklassen
toetsweek: 21 t/m 25 juni 2021

Examenklassen
toetsweek 1: 21 oktober t/m 28 oktober 2020
toetsweek 2: 25 januari t/m 3 februari 2021
toetsweek 3: 26 maart t/m 2 april 2021

Wanneer gaande het schooljaar blijkt dat er minder dagen nodig zijn voor een toetsperiode, dan begint de toetsperiode later. De laatste dag van elke periode blijft gehandhaafd.
Tijdens deze weken zal een aangepast rooster van kracht zijn.

Examenreglement

Naast de jaarplanning en het vakinhoudelijk deel behoort ook het examenreglement tot het PTA. Het is echter niet meer opgenomen in het boekje dat je uitgereikt krijgt. Je kunt het hier downloaden. Voor de volledigheid kun je hier ook het examenbesluit VO lezen.

PTA

De letters PTA staan voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Het bevat alle informatie die nodig is om het schoolexamen te kunnen maken. Het wordt voor 1 oktober 2017 uitgereikt.
Het schoolexamen vindt verspreid plaats over het voorexamenjaar en het examenjaar. Daarom is het PTA opgeknipt in aparte delen, waarbij elk deel betrekking heeft op een leerjaar van een afdeling. Je hebt dus alleen dat deel nodig dat voor jou in dit schooljaar van belang is.
Het bestaat uit een algemeen deel met o.a. een jaarplanning en een vakinhoudelijk deel waarin je precies kunt aflezen welke toetsen in dit schooljaar deel uitmaken van het schoolexamen.

Vanwege de uitbraak van het coronavirus, zijn de PTA's van 3 mavo-tl, 4 havo, 4 atheneum en 5 atheneum in mei 2020 aangepast. 

mavo/vmbo-tl 3: download het volledige PTA
mavo/vmbo-tl 4: download het volledige aangepaste PTA
havo 4: download het volledige PTA
havo 5: download het volledige aangepaste PTA
atheneum 4: download het volledige PTA
atheneum 5: download het volledige PTA | erratum Russisch
atheneum 6: download het volledige aangepaste PTA

Vanwege de uitbraak van het coronavirus, zijn de PTA’s aangepast. In onderstaande documenten zijn de verschillen tussen het oude en het nieuwe PTA weergegeven:

mavo/vmbo-tl 3: download PTA verschillen oud en nieuw

mavo/vmbo-tl 4: download PTA verschillen oud en nieuw

havo 4: download PTA verschillen oud en nieuw

havo 5: download PTA verschillen oud en nieuw

atheneum 4: download PTA verschillen oud en nieuw

atheneum 5: download PTA verschillen oud en nieuw

atheneum 6: download PTA verschillen oud en nieuw

Vanwege de uitbraak van het coronavirus, is er een protocol opgesteld voor de RV-toetsen: download protocol RV-toetsen

Aanvraagformulier extra voorzieningen

Indien je beschikt over een deskundigenrapport of een medische verklaring kan je mogelijk extra voorzieningen aanvragen voor zowel het schoolexamen als het centraal examen. Klik hier voor het juiste formulier: t4 - h5 - a6 - voorexamenklassen

Extra examentraining in de buurt

Om ervoor te zorgen dat uw kind zich optimaal kan voorbereiden op de (school)examens, bieden wij de mogelijkheid om een extra examentraining te volgen. Wij zijn daarom, net als voorgaande jaren, een samenwerking aangegaan met Lyceo. Dit zorgt ervoor dat de examentrainingen plaatsvinden op het ROC Horizon College Alkmaar en worden aangeboden tegen een gereduceerd tarief. 

Direct inschrijven
Inschrijvingen voor één of meerdere examentrainingen kan via www.lyceo.nl/bsg. Wij raden u van harte aan om niet te lang te wachten met inschrijven zodat u verzekerd bent van een plek.

Meer weten?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de examentrainingen of over Lyceo? Neem dan contact op met Lyceo door te bellen naar 071-79 000 40 of kijk op www.lyceo.nl.

Examens. Geef je leraar het nakijken.