Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen (SE) en het centraal schriftelijk examen (CSE). Het schoolexamen beslaat meerdere schooljaren: 3 en 4 mavo, 4 en 5 havo, 4, 5 en 6 atheneum. Voor de leerlingen in een eindexamenklas wordt het schoolexamen afgesloten in de tweede helft van april. De laatste lesdag voor eindexamenkandidaten is op 26 april 2024.

Het CSE begint op dinsdag 14 mei 2024, laatste afnamedag is woensdag 29 mei 2024. Bekendmaking uitslag is op woensdag 12 juni 2024.
Het tweede tijdvak start op dinsdag 18 juni 2024, laatste afnamedag is dinsdag 25 juni 2024. Bekendmaking uitslag tijdvak 2 is op dinsdag 2 juli 2024. 

De diploma-uitreikingen vinden plaats op dinsdag 2 juli voor het atheneum, op woensdag 3 juli voor het havo en op donderdag 4 juli voor het mavo. In alle gevallen in de Ruïnekerk in Bergen NH.  

Voor alle verdere gegevens over het eindexamen, zowel voor het SE als het CSE, verwijzen wij je naar het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Dit programma ontvangen alle kandidaten vóór 1 oktober 2023.

Toetsweken

Voorexamenklassen
toetsweek: 24 juni t/m 1 juli 2024

Examenklassen
toetsweek 1: 10 t/m 17 november 2023
toetsweek 2: 22 t/m 30 januari 2024 incl. Cito Kijk-en Luistertoetsen van 23 t/m 30 januari 2024
toetsweek 3: 2 t/m 9 april 2024

Wanneer gaande het schooljaar blijkt dat er minder dagen nodig zijn voor een toetsperiode, dan eindigt de toetsperiode eerder. De eerste dag van elke periode blijft gehandhaafd.

Examenreglement
Naast de jaarplanning en het vakinhoudelijk deel behoort ook het examenreglement tot het PTA.
Hier kun je het examenreglement downloaden.
Voor de volledigheid kun je hier ook het Eindexamenbesluit VO lezen.

PTA

De letters PTA staan voor Programma van Toetsing en Afsluiting. Het bevat alle informatie die nodig is om het schoolexamen te kunnen maken. Het wordt vóór 1 oktober 2022 uitgereikt. Het schoolexamen vindt verspreid plaats over het voorexamenjaar en het examenjaar. Daarom is het PTA opgeknipt in aparte delen, waarbij elk deel betrekking heeft op een leerjaar van een afdeling. Je hebt dus alleen dat deel nodig dat voor jou in dit schooljaar van belang is.
Het bestaat uit een algemeen deel met o.a. een jaarplanning en een vakinhoudelijk deel waarin je precies kunt aflezen welke toetsen in dit schooljaar deel uitmaken van het schoolexamen.

Download PTA 3 mavo
Download PTA 4 mavo

Download PTA 4 havo
Download PTA 5 havo

Download PTA 4 atheneum
Download PTA 5 atheneum
Download PTA 6 atheneum

Aanvraagformulier extra voorzieningen
Indien je beschikt over een deskundigenrapport of een medische verklaring kan je mogelijk extra voorzieningen aanvragen voor zowel het schoolexamen als het centraal examen. De formulieren zijn na publicatie van het PTA beschikbaar. 
Het formulier voor de voorexamenklassen wordt later dit schooljaar gepubliceerd.

Donwload formulier mavo
Donwload formulier havo
Donwload formulier atheneum