Al vele jaren wordt op de BSG het project BSG Excellent aangeboden aan leerlingen uit de tweede en derde klas op mavo-, havo- en atheneumniveau.
Uit onderzoek is gebleken dat leerlingen die bovengemiddeld presteren, behoefte hebben aan extra verdieping binnen de school. Deze leerlingen zouden binnen schooltijd kunnen werken aan verbreding van hun kennis door middel van individuele projecten, zodat zij worden gefaciliteerd in hun behoefte aan extra kennis. Het is belangrijk dat dit gebeurt, omdat vaak blijkt dat leerlingen die niet uitgedaagd worden, gedemotiveerd raken en gaan onderpresteren. De verwachting is dat leerlingen die onderpresteren of daartoe neigen, door BSG Excellent geprikkeld worden.

Aanmelding

De mentoren van de tweede en derde klassen nomineren leerlingen om deel te nemen aan BSG Excellent. Dit zijn leerlingen die goed scoren, maar ook leerlingen waarvan zij denken dat er meer in zit dan zij laten zien. Na een informatieavond op school voor de leerlingen en hun ouders, volgt een startbijeenkomst in de mediatheek waar de leerlingen meer informatie over de verschillende projecten kunnen opzoeken en duo’s en drietallen maken. Daarna schrijven zij zich in bij de coördinator en is hun deelname definitief.

Projecten

De geselecteerde leerlingen mogen een aantal lesuren per week werken aan een door henzelf gekozen project. Veel van deze projecten zijn afkomstig van Bureau Talent, waarbij gericht lesmateriaal beschikbaar is, maar een leerling mag ook met een eigen onderwerp aan de slag.
Voor het project krijgen de leerlingen per duo of trio een begeleider toegewezen. Ook zijn er een paar bijeenkomsten om tussentijds de voortgang te checken of om de workshop Presenteren te volgen.

Procedure

  • De leerlingen kiezen een aantal lesuren waarin ze, in plaats van het volgen van de reguliere les, aan hun project kunnen werken. Dit gebeurt in overleg met de betreffende docent en de mentor.
  • Voordat een leerling de les mag missen, moet hij de docent om toestemming vragen. De docent kan inschatten of er belangrijke stof wordt besproken tijdens die les en mag wel of geen toestemming geven. De leerlingen kunnen dit aan het begin van de les vragen of ze kunnen aan het begin van de week langs de docenten gaan om vooraf toestemming te krijgen. Staat een leerling onvoldoende voor een vak, dan mag hij daarvan geen lessen missen. Staat een leerling ruim voldoende, dan kan hij normaal gesproken de les missen.
  • Gedurende drie maanden werken de leerlingen aan hun projecten en ter afronding geven ze er een presentatie over voor ouders, medeleerlingen en belangstellende docenten. Als een leerling zijn project naar behoren en tevredenheid heeft afgerond, krijgt hij hiervoor een certificaat.