Het rendement van het onderwijs op de BSG wordt op allerlei manieren gemeten, zowel summatief als formatief. Zo maken we ons onderwijs steeds beter. We kijken bijvoorbeeld naar de doorstroming: hoeveel leerlingen gaan gewoon over, hoeveel blijven er zitten en hoeveel veranderen van niveau. Deze gegevens zeggen iets over de plaatsing in een afdeling en de keuzebegeleiding. Ook houden we het aantal schoolverlaters zonder diploma nauwlettend in de gaten en natuurlijk de slagingspercentages bij de examens.

Op de website Scholen op de kaart - BSG staan de prestaties van alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland. Scholen laten hiermee zien hoe ze presteren op twintig onderdelen, zoals examens, zittenblijven, lesuitval, personeel en veiligheid.