Normale lestijden

De normale lestijden zijn gebaseerd op een 45-minutenrooster:

De BSG-uren worden gedurende het hele schooljaar in een vaste band geroosterd. Leerjaar 1 heeft BSG-uren tijdens het 2e lesuur, leerjaar 2 tijdens het 3e lesuur, leerjaar 3 tijdens het 4e lesuur, et cetera. Gedurende deze BSG-uren krijgen de leerlingen verdieping- of steunuren, of werken ze zelfstandig. Elk leerjaar heeft ongeveer twee BSG-uren per week.