Zomervakantie: 6 juli t/m 14 augustus 2020

Herfstvakantie: 12 t/m 16 oktober 2020

Kerstvakantie: 21 december 2020 t/m 1 januari 2021

Voorjaarsvakantie: 22 t/m 26 februari 2021

Tweede Paasdag: 5 april 2021

Meivakantie: 26 april t/m 7 mei 2021

Hemelvaart: 13 en 14 mei 2021

Tweede Pinksterdag: 24 mei 2021

Zomervakantie: 12 juli t/m 20 augustus 2021

 

Naast deze vakanties zijn er zes roostervrije dagen:

17 augustus 2021: de leerlingen hebben op deze dag geen les, zij worden pas dinsdag
18 augustus op school verwacht.

5 juli t/m 9 juli 2021: op deze dagen hebben de leerlingen geen les. Op 9 juli halen zij hun
eindrapport op.

Wat staat er allemaal te gebeuren?

18 augustus

Eerste schooldag