De BSG is een kleine, veilige en bruisende school aan de rand van het Bergerbos, waar leerlingen uit de hele regio naar toe komen. We zijn een kleinschalige school waar we onze leerlingen kennen. Persoonlijke aandacht en interesse in elkaar maken van onze school een betrokken school, waar aandacht is voor kunst, cultuur en exacte vakken en waar veel gewerkt wordt met digitale middelen als Google Classroom en Chromebooks.

Op de BSG stimuleren we leerlingen meer te doen dan het gewone lesprogramma. We bieden maatwerk en de leerling mag zelf keuzes maken welke keuze-uren, de BSG-uren, hij volgt. We bieden workshops, stages, sportprogramma’s, debatten, onderzoeken, buitenlandreizen, een Pre-University College en nog veel meer. Op de BSG duurt de brugperiode twee jaar. Dan heb je genoeg tijd om erachter te komen of je op het goede niveau zit. We bieden drie niveaus aan: mavo/vmbo-tl, havo en atheneum. Als je niet op je plek zit, kun je altijd overstappen naar een ander niveau.

Op de BSG werken we met boeken, maar ook digitaal. We hebben twee computerlokalen, er is wifi in de hele school en steeds meer leerstof en studiewijzers kun je in de ELO (elektronische leeromgeving) op je laptop raadplegen. We werken op school veel met Google Classroom, Google Meet, Google Chat en Chromebooks. Het meeste werk doe je op school. We zorgen ervoor dat leerlingen thuis zo min mogelijk schoolwerk hoeven te doen.

Op de BSG zit je ook niet de hele dag in hetzelfde lokaal, maar in ruimtes die passen bij wat je aan het doen bent. Dat kan een vak- of gymlokaal zijn. Of juist een kleine ruimte, waar je alleen of met een groepje geconcentreerd kunt werken. Er worden soms lessen buiten in het bos gegeven. En je gaat ook regelmatig de school uit, bijvoorbeeld de natuur in, naar een bedrijf of op excursie. Je presteert het best als je je op je gemak voelt op school.

Op de BSG kun je jezelf zijn en mag je je onderscheiden. We benaderen leerlingen positief en stimuleren dat je het beste uit jezelf haalt. We geven graag complimenten en fouten maken mag, want daar leer je van. Iedereen moet zich ook veilig voelen. Daarom houden we actief toezicht, we spreken aan op ongewenst gedrag en treden op tegen pesten. Verder is er aandacht voor de do’s en don’ts van social media. Kortom: op de BSG hebben we respect voor elkaar.