Leerlingmiddag

Tijdens een leerlingmiddag ervaar je de brugklas op de BSG.

Vernieuwbouw BSG

Lees over de vernieuwbouw van de BSG. Blijf op de hoogte van de voortgang en download de bouwapp.

De BSG is een kleine en bruisende school aan de rand van het Bergerbos, waar leerlingen uit de hele regio naar toe komen. We zijn een kleinschalige school waar we onze leerlingen kennen. Persoonlijke aandacht en interesse in elkaar maken van onze school een betrokken school, waar aandacht is voor kunst, cultuur en exacte vakken en waar veel gewerkt wordt met digitale middelen als Google Classroom en Chromebooks.

Op de BSG stimuleren we leerlingen meer te doen dan het gewone lesprogramma. We bieden tijdens activiteitendagen masterclasses, sportdagen, workshops, excursies, stages, sportclinics, debatten, onderzoeken, buitenlandreizen, een Pre-University College en nog veel meer. Op de BSG duurt de brugperiode twee jaar. Dan heb je genoeg tijd om erachter te komen of je op het goede niveau zit. Bij de plaatsing op een niveau kijken we naar het advies van je basisschool.

We hanteren een tweejarige brugperiode waarin gewerkt wordt in dakpanklassen (mavo/havo en havo/atheneum) en een atheneumklas. Het werken met dakpanklassen geeft uitstel aan de uiteindelijke determinatie: de keuze voor mavo, havo of atheneum. In het eerste leerjaar worden toetsen op het basisniveau becijferd; in het tweede leerjaar op zowel het basis-, als het verdiepingsniveau.

Op de BSG werken we met boeken, maar ook digitaal. We hebben twee computerlokalen, er is wifi in de hele school en steeds meer leerstof en studiewijzers kun je in de drive op je laptop raadplegen. We werken op school veel met de ELO, Google Classroom, Google Meet, Google Chat en Chromebooks. De BSG ontwikkelt zich in rap tempo naar een digitale school op hoog niveau. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor Programmeren & Design. Hier leer je programmeren, app design, werken met audiovisuele programma's en het ontwikkelen van apps. Als leerling van de P&D-klas leer je werken in de nieuwste programma's als Blender, Python, Unity en Adobe en met de nieuwste technieken. Je haalt geen cijfers maar badges in een 'skillstree' en je brengt je eigen laptop mee naar school. Kortom, een afwisselende en vernieuwende omgeving met veel kansen voor jouw toekomst. De Programmeer- en Designklas is voor leerlingen met minimaal een TL-advies.

Op de BSG zit je ook niet de hele dag in hetzelfde lokaal, maar in ruimtes die passen bij wat je aan het doen bent. Dat kan een vak- of gymlokaal zijn. Of juist een kleine ruimte, waar je alleen of met een groepje geconcentreerd kunt werken. Er worden soms lessen buiten in het bos gegeven. En je gaat ook regelmatig de school uit, bijvoorbeeld de natuur in, naar een bedrijf of op excursie. Je presteert het best als je je op je gemak voelt op school.

Op de BSG kun je jezelf zijn en mag je je onderscheiden. We benaderen leerlingen positief en stimuleren dat je het beste uit jezelf haalt. We geven graag complimenten en fouten maken mag, want daar leer je van. Iedereen moet zich ook veilig voelen. Daarom houden we actief toezicht, we spreken aan op ongewenst gedrag en treden op tegen pesten. Verder is er aandacht voor de do’s en don’ts van social media. Kortom: op de BSG hebben we respect voor elkaar.