Wil je nog beter in Engels worden en daar een internationaal erkend certificaat voor verdienen? Dan is Engels leren en examen doen via Cambridge University wat voor jou. Je volgt op de BSG Cambridge English in de BSG-uren in de vierde klas (havo en atheneum), naast je reguliere Engelse lessen.

Met een diploma op zak ligt het voor de hand dat onze leerlingen in hun studie of toekomstige beroep te maken krijgen met situaties waarin Engels de voertaal is. Dat kan zijn omdat colleges en lessen in het hoger onderwijs in Nederland in het Engels gegeven worden, omdat ze een tijdje in het buitenland gaan studeren of stage gaan lopen, of omdat ze in hun werk een goed niveau Engels moeten beheersen. Kortom: Engels neemt zowel in het hoger onderwijs als op de arbeidsmarkt een steeds grotere plaats in.

Op beide gebieden levert een Cambridge Certificate echt een meerwaarde! Het is van een hoog niveau, is wereldwijd erkend op hogescholen, universiteiten en bedrijven en geeft veelal vrijstelling van toelatingsexamens voor Engels op veel Engelstalige en internationale opleidingen. Dit geldt ook voor die leerlingen die misschien niet het uiteindelijke Cambridge examen willen gaan doen, denk aan de verzwaarde exameneisen voor de drie kernvakken.

Puntsgewijs:

  • Wereldtaal nummer 1 

  • Cambridge Certificates zijn internationaal erkend 

  • Verlaagt drempels/geeft een voorsprong bij toelating tot (internationale) studies en beroepen 

  • Engels is steeds vaker de voertaal op universiteiten en hogescholen 

  • Studiemateriaal, scripties, proefschriften, presentaties in het Engels 

  • Wetenschappelijke literatuur in het Engels 

  • Internationale stages 

  • Een grotere kans op een baan bij een international op de internationale arbeidsmarkt

Welke Cambridge-certificaten kun je behalen op de BSG?

Op de BSG kun je Cambridge examen doen voor twee verschillende certificaten.

First Certificate in English (FCE): Als je dit niveau (B2) beheerst, beheers je Engels op een bovengemiddeld niveau. In het dagelijks leven, je opleiding en je werk kun jij je goed en gemakkelijk verwoorden. Je kunt dit Cambridge certificaat behalen als je in 4 havo zit.

Certificate in Advanced English (CAE): Met dit certificaat laat je zien dat je Engels op C1-niveau beheerst. Een superhoog niveau dus! Je hebt toegang tot veel binnen- en buitenlandse universiteiten en hbo-opleidingen. Wil jij dit certificaat behalen? Dat kan als je in 4 atheneum zit.

Hoe kun je je opgeven voor Cambridge English?

Of leerlingen een goede kans van slagen hebben willen we bepalen door middel van de cijfers en het beeld dat leerlingen neergezet hebben in de onderbouw.
 Daarnaast nemen we een intaketoets af. De uitslag van de intaketoets bepaalt of jij mee kunt doen. Deze uitslag is bindend, je kunt dus niet voor een hoger niveau kiezen. Leerlingen kunnen zich aan het begin van 4 havo of 4 atheneum opgeven via Magister.

Wat zijn de kosten?

Leerlingen die een opleiding Cambridge English volgen, krijgen andere boeken. Deze zijn speciaal gericht op de exameneisen. De boeken worden door school aangeschaft en in bruikleen gegeven aan de leerlingen. De lessen worden gegeven door een native speaker of door een docent die is opgeleid om les te geven in het diploma FCE en CAE.

De kosten bedragen 350 euro. Deze bijdrage is een tegemoetkoming in de extra kosten die het aanbieden van Cambridge English met zich meebrengt: extra lessen, scholing, certificering en afname van het examen op een externe locatie.