Op de BSG duurt de brugperiode twee jaar. Dan heb je genoeg tijd om erachter te komen of je op het goede niveau zit. Bij de plaatsing op een niveau kijken we naar het advies van je basisschool.

We hanteren een tweejarige brugperiode waarin gewerkt wordt in dakpanklassen (mavo/havo en havo/atheneum) en een atheneumklas. Het werken met dakpanklassen geeft uitstel aan de uiteindelijke determinatie: de keuze voor mavo, havo of atheneum. In het eerste leerjaar worden toetsen op het basisniveau becijferd; in het tweede leerjaar op zowel het basis-, als het verdiepingsniveau.

Na het eerste leerjaar geven we nog geen definitief niveau-advies, maar wel een niveauperspectief: een leerling die start in leerjaar 1 heeft twee jaar de tijd om te laten zien welk niveau het best passend is. Voor de overgang van leerjaar 1 naar 2 geldt dat elke leerling in principe overgaat van het eerste naar het tweede leerjaar op hetzelfde niveau, in dezelfde dakpanklas. Alleen bij uitzondering zal er geadviseerd worden om een overstap naar een andere klas te maken. In de loop van het tweede leerjaar wordt de uiteindelijke determinatie steeds duidelijker. In principe zal die determinatie na de derde cijferperiode rond zijn.

Over de aanmelding hoef je je niet druk te maken, dat regelen de basisschool en je ouders. Als je je aanmeldt voor de BSG krijg je een paar weken vóór de zomervakantie een uitnodiging om alvast naar de BSG te komen. Dan maak je kennis met je toekomstige klasgenoten en je mentor. Ook ontvang je informatie over welke dingen je moet aanschaffen. De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor sommige kinderen best een grote stap. Daarom overlegt de BSG met je basisschool, zodat je meteen de juiste begeleiding krijgt. Dan kun je een goede start maken. Dit noemen we de warme overdracht.

Op de BSG bestaat de mogelijkheid om bepaalde vakken in samenhang aan te bieden. Dit gebeurt onder andere in de vorm van projecten, zoals het Bergerbosproject. Naast de verplicht te geven vakken kan elke school aan bepaalde vakken extra aandacht besteden. Op de BSG doen wij dit voor de expressievakken: tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen, muziek en drama. De leerlingen van de atheneum-brugklas krijgen in leerjaar 1 en 2 het vak onderzoek & ontwikkeling (O&O).