Deze schoolgids van de Berger Scholengemeenschap is vooral een naslagwerk voor ouders en leerlingen van onze school. De gids geeft aan welke afspraken we willen maken en hoe we de zaken regelen op onze school. Het Reglement internet en sociale media en het Protocol nicotinehoudende middelen zijn aanvullingen op de schoolgids.

Download de Schoolgids