Bij ziekte/absentie van leerlingen stellen de ouders/verzorgers de conciërge hiervan zoveel mogelijk van tevoren in kennis door middel van een absentiekaart. Op deze kaart vult u in waarom en hoe lang de leerling absent zal zijn. De ingevulde kaart wordt in de grijze brievenbus naast de conciërgeloge gedaan. De kaarten zijn verkrijgbaar bij de conciërge of hieronder te downloaden.
Kan absentie niet van tevoren worden gemeld, dan meldt u deze op de dag van afwezigheid telefonisch tussen 08.00 en 10.00 uur. Telefoon: (072) 589 41 18. Bij absenties die niet van tevoren konden worden gemeld levert de leerling, na afloop van de absentieperiode, alsnog een absentiekaart in.
Een absentie waarvan de reden niet bekend is, wordt direct als ongeoorloofd genoteerd. Voor een ongeoorloofde absentie bij een toets kan de school sancties treffen.
 
Ook als een leerling veelvuldig absent is, wordt er contact opgenomen met de ouders. De school is verplicht herhaaldelijk verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. De school hanteert hiervoor het verzuimprotocol dat in samenspraak met het Samenwerkingsverband is opgesteld.

Het geregistreerde verzuim kan u altijd via Magister bekijken.

Download formulier Aanvraag bijzonder verlof
Download de absentiekaart