Als uw kind ziek is, belt u elke ziektedag naar school om hem of haar ziek te melden. Als u de school belt (072 589 41 18) krijgt u een keuzemenu en kan u de ziekmelding inspreken.

Overige absenties, bijvoorbeeld een bezoek aan een orthodontist, dienen vooraf door middel van een absentiekaart gemeld te worden. Op deze kaart vult u in waarom en hoe lang uw kind absent zal zijn. De ingevulde kaart wordt in de grijze brievenbus naast de conciërgeloge gedaan. De kaarten zijn verkrijgbaar bij de conciërge of hieronder te downloaden.
Kan absentie niet van tevoren worden gemeld, dan meldt u deze op de dag van afwezigheid telefonisch tussen 08.00 en 10.00 uur. Bij absenties die niet van tevoren konden worden gemeld levert de leerling, na afloop van de absentieperiode, alsnog een absentiekaart in.
Een absentie waarvan de reden niet bekend is, wordt direct als ongeoorloofd genoteerd. Voor een ongeoorloofde absentie bij een toets kan de school sancties treffen.
 
Als een leerling veelvuldig absent is, wordt er contact opgenomen met de ouders. De school is verplicht herhaaldelijk verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. De school hanteert hiervoor het verzuimprotocol dat in samenspraak met het Samenwerkingsverband is opgesteld.

Het geregistreerde verzuim kan u altijd via Magister bekijken.

Download formulier Aanvraag bijzonder verlof
Download de absentiekaart