Ziekmelding

Als uw kind ziek is, meldt u uw kind absent in Magister. Alle ouders hebben een eigen Magister-account waar de melding in gedaan kan worden. De absentmelding geldt voor één dag; ouders/verzorgers dienen elke (ziekte)dag in Magister te melden.
U kunt voor de ziekmelding ook (vóór 8.30 uur) bellen naar 072-589 41 18.

Overige absenties

Overige absenties, bijvoorbeeld een bezoek aan een orthodontist, kunt u mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of dienen vooraf door middel van een absentiekaart gemeld te worden. Op deze kaart vult u in waarom en hoe lang uw kind absent zal zijn. De ingevulde kaart wordt in de grijze brievenbus naast de conciërgeloge gedaan. De kaarten zijn verkrijgbaar bij de conciërge of hieronder te downloaden.
Kan absentie niet van tevoren worden gemeld, dan meldt u deze op de dag van afwezigheid telefonisch vóór 8.30 uur. Bij absenties die niet van tevoren konden worden gemeld levert de leerling, na afloop van de absentieperiode, alsnog een absentiekaart in.
Een absentie waarvan de reden niet bekend is, wordt direct als ongeoorloofd genoteerd. Voor een ongeoorloofde absentie bij een toets kan de school sancties treffen.

Verzuimcoördinatoren

Sinds schooljaar 2019-2020 werkt onze school met verzuimcoördinatoren, met als doel het verzuim zo veel mogelijk terug te dringen. Het gaat dan zowel om ongeoorloofd verzuim (zoals spijbelen) als om het geoorloofde verzuim (zoals veel ziekmeldingen). Els de Bie is verzuimcoördinator. Bij frequent verzuim neemt eerst de mentor contact op met een leerling en zijn/haar ouders. Als het verzuim aanhoudt, neemt de verzuimcoördinator contact op met ouders om samen te kijken wat de oorzaken kunnen zijn van het verzuim, en hoe het verminderd kan worden. 

Als een leerling veelvuldig absent is, wordt er contact opgenomen met de ouders. De school is verplicht herhaaldelijk verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. De school hanteert hiervoor het verzuimprotocol dat in samenspraak met het Samenwerkingsverband is opgesteld.

Het geregistreerde verzuim kan u altijd via Magister bekijken.

Download formulier Aanvraag bijzonder verlof
Download de absentiekaart