Verzuimcoördinatoren

Sinds schooljaar 2019-2020 werkt onze school met verzuimcoördinatoren, met als doel het verzuim zo veel mogelijk terug te dringen. Het gaat dan zowel om ongeoorloofd verzuim (zoals spijbelen) als om het geoorloofde verzuim (zoals veel ziekmeldingen). Els de Bie is verzuimcoördinator. Bij frequent verzuim neemt eerst de mentor contact op met een leerling en zijn/haar ouders. Als het verzuim aanhoudt, neemt de verzuimcoördinator contact op met ouders om samen te kijken wat de oorzaken kunnen zijn van het verzuim, en hoe het verminderd kan worden. 

Als een leerling veelvuldig absent is, wordt er contact opgenomen met de ouders. De school is verplicht herhaaldelijk verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. De school hanteert hiervoor het verzuimprotocol dat in samenspraak met het Samenwerkingsverband is opgesteld.

Het geregistreerde verzuim kan u altijd via Magister bekijken.

Download formulier Aanvraag bijzonder verlof