Het havo is een vijfjarige opleiding (incl. de brugperiode) dat voorbereidt op het hoger beroeps onderwijs en de bovenbouw van het atheneum. Tot en met het derde leerjaar volg je alle op het lesrooster voorkomende vakken.

Aan het eind van het derde leerjaar kies je één van de profielen voor de Tweede Fase.
Je mentor en decaan begeleiden je intensief bij dit keuzeproces. Eerst doe je een proefkeuze, rond april maak je een definitieve keuze. Naast het profiel, kies je een vak in het vrije deel, maar ook binnen de profielen komen keuzes voor. Voor meer informatie kun je in de schoolgids kijken, elders op deze site.