15-24 januari
Toetsweek 2 examenklassen

20 t/m 25 januari
Cito Kijk- en Luistertoetsen examenklassen

23  januari
Profielkeuzemiddag T3, H3 en A3
Ouderavond studie- en profielkeuze

22-23 januari
Activiteitendagen
Maatschappelijke stage T3

27 januari
Studiedag; lesvrij
19.30-21.00 uur ouderklankbordgroep

29 januari
Leerlingmiddag groep 8

29-31 januari
Muziektheater

5 februari
Leerlingmiddag groep 8
PWS-presentaties H5

6 februari
Voor 13.45 herkansing SE aangevraagd

7 februari
15.30-20.30 Open dag

12 februari
Leerlingmiddag groep 8

12-13 februari
Leerlingmiddag groep 8

13 februari
Herkansing SE-toetsen

13-14 februari
24-uurs sportactiviteit

14 februari
Deadline voorlopige profielkeuze

15-23 februari
Voorjaarsvakantie

25 februari
Studiemiddag; Lessen na het 5e uur vervallen

26 februari
Leerlingmiddag groep 8

27-28 februari
19.30-21.00 modeshow

28 februari
Deadline profielkeuze H3 en A3

2 maart
9.00-19.30 Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen
12.00 intekenen 10-minutengesprekken dicht

3 maart
19.30 Presentaties profielwerkstuk T4
9.00-17.00 Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen

4 maart
9.00-17.00 Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen

5 maart
19.30-21.00 uur ouderinformatieavond T3 doorstroom T4 - H4

9-11 maart
Voortgangsbesprekingen; 40 minutenrooster

11 maart
Eindexamen muziek

12 maart
10-minutengesprekken ’s avonds

17 maart
10-minutengesprekken ’s middags
Ouderavond Rome A5

18 maart
Deadline profielkeuze T3 en T4

19-26 maart
Toetsweek 3 examenklassen

22-27 maart
Excursie Rome A5

31 maart
Schoolfeest in de Victorie, alle leerjaren

31 maart-1 april
Activiteitendagen
Maatschappelijke stage H4

6 april
Voor 13.45 herkansing SE aangevraagd

10 april
Herkansing SE-toetsen
Herkansing H3

13 april
Vrij in verband met Tweede Paasdag

15-20 april
examentraining

16 april
Afsluiting Schoolexamen

21 april
Uitstapje examenklassen

22 april-5 mei
Meivakantie

7 t/m 25 mei
Centraal Examen tijdvak 1

11 t/m 15 mei
Excursie Ardennen T3

21-22 mei
Vrij in verband met Hemelvaart

27-29 mei
Excursie Texel A5 biologie

1 juni
Vrij in verband met Pinksteren

8-12 juni
Toetsvrije week T3, H4 en A5

10 juni
Bekendmaking uitslag CSE tijdvak 1                 

11 juni
Voor 12.00 aanvraag CSE tijdvak 2 indienen

15-18 juni
Centraal Examen tijdvak 2

15-19 juni
Toetsweek T3, H4 en A5VAS-toetsen klas 3

17 juni
Kennismakingsdag aanstaande brugklassers

22-26 juni             
Slotweek

24 juni
Voor 12.00 herkansing SE aangevraagd

26 juni
Bekendmaking uitslag CSE tijdvak 2
Herkansing SE-toetsen

29 juni-3 juli
Roostervrije dagen

29 juni
16.00 diploma-uitreiking mavo/vmbo-tl

30 juni
16.00 diploma-uitreiking havo

1 juli
16.00 diploma-uitreiking atheneum

3 juli
Rapporten uitdelen

4 juli
Start grote vakantie