17 t/m 20 juni
Centraal Examen tijdvak 2

17 t/m 21 juni
Toetsvrije week T3, H4 en A5

24 t/m 28 juni
Toetsweek T3, H4 en A5
VAS-toetsen klas 3

28 juni
Bekendmaking uitslag CSE tijdvak 2

1 t/m 5 juli
Slotweek

3 juli
Voor 12.00 herkansing SE aangevraagd

5 juli
Herkansing SE-toetsen

8 t/m 12 juli
Roostervrije dagen

8 juli
16.00 diploma-uitreiking havo

9 juli
16.00 diploma-uitreiking atheneum

10 juli
16.00 diploma-uitreiking mavo/vmbo-tl

12 juli
Rapporten uitdelen

15 juli
Start grote vakantie