12 december
10-minutengesprekken ’s avonds

17 december
10-minutengesprekken ’s middags; 40 minutenrooster

20 december
19.30-01.00 kerstgala

20 t/m 21 december
Activiteitendagen (De ander en ik)

24 december t/m 4 januari
Kerstvakantie

10 januari
Deadline inleveren sectorwerkstuk T4

14 januari
Ontmoetingsavond ouders groep 8

15 januari
Beroepenstage H2 en H3

16 januari
Beroepenstage H2 en H3
Leerlingmiddag groep 8

17 januari
Workshopmiddag InHolland H4

17 t/m 19 januari
Muziektheater

21 t/m 25 januari
Cito Kijk- en Luistertoetsen examenklassen

21 t/m 29 januari
Toetsweek 2 examenklassen

23 januari
Leerlingmiddag groep 8

28  januari
19.30-21.00 uur ouderklankbordgroep

30 januari
Leerlingmiddag groep 8

31 januari
Profielkeuzemiddag T3, H3 en A3
Ouderavond studie- en profielkeuze

4 februari
Maatschappelijke stage T3

5 februari
Maatschappelijke stage T3
Activiteitendag

6 februari
Leerlingmiddag groep 8

7 februari
PWS-presentaties H5

8 februari
Voor 13.45 herkansing SE aangevraagd

15.30-20.30 Open dag

13 februari
Leerlingmiddag groep 8
Beroepenstage A2 en A3

14 februari
Herkansing SE-toetsen
Beroepenstage A2 en A3

15 februari
Deadline voorlopige profielkeuze

18 t/m 22 februari
Voorjaarsvakantie

26 februari
Studiemiddag; Lessen na het 5e uur vervallen

27 februari
Leerlingmiddag groep 8

1 maart
Deadline profielkeuze H3 en A3
19.00-20.30 modeshow

4 maart
Vanaf 12.00 intekenen 10-minutengesprekken
9.00-19.30 Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen

5 maart
19.30 Presentaties profielwerkstuk T4
9.00-19.30 Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen

6 maart
9.00-17.00 Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen

10 t/m 14 maart
Excursie Rome A5

11 maart
12.00 intekenen 10-minutengesprekken dicht

14 maart
19.30-21.00 uur ouderinformatieavond T3 doorstroom T4 - H4

18 maart
19.30-21.00 uur ouderklankbordgroep
Voortgangsbesprekingen; 40 minutenrooster

19 maart
Voortgangsbesprekingen; 40 minutenrooster

20 maart
Voortgangsbesprekingen: 40 minutenrooster

Deadline profielkeuze T3 en T4

21 maart
10-minutengesprekken ’s avonds

21 t/m 28 maart
Toetsweek 3 examenklassen

26 maart
10-minutengesprekken ’s middags; 40 minutenrooster

5 april
Voor 13.45 herkansing SE aangevraagd

10 april
Herkansing SE-toetsen
Maatschappelijke stage H4

11 april
Maatschappelijke stage H4
Activiteitendag

15  t/m 19 april
Excursie Ardennen T3

17 april
Afsluiting Schoolexamen

19 april
Uitstapje examenklassen

22 april t/m 3mei
Meivakantie

9 t/m 22 mei
Centraal Examen tijdvak 1

22 t/m 24 mei
Excursie Texel A5 biologie

24 mei
Open podium brugklas

30 t/m 31 mei
Vrij in verband met Hemelvaart

10 juni
Vrij in verband met Pinksteren

12 juni
Bekendmaking uitslag CSE tijdvak 1

13 juni
Voor 12.00 aanvraag CSE tijdvak 2 indienen

17 t/m 20 juni
Centraal Examen tijdvak 2

17 t/m 21 juni
Toetsvrije week T3, H4 en A5

19 juni
Kennismakingsdag aanstaande brugklassers

24 t/m 28 juni
Toetsweek T3, H4 en A5
VAS-toetsen klas 3

28 juni
Bekendmaking uitslag CSE tijdvak 2

1 t/m 5 juli
Slotweek

3 juli
Voor 12.00 herkansing SE aangevraagd

4 juli
Brugklasfeest

5 juli
Herkansing SE-toetsen

8 t/m 12 juli
Roostervrije dagen

8 juli
16.00 diploma-uitreiking havo

9 juli
16.00 diploma-uitreiking atheneum

10 juli
16.00 diploma-uitreiking mavo/vmbo-tl

12 juli
Rapporten uitdelen

15 juli
Start grote vakantie