4 maart
16.00-17.00 uur Online informatiebijeenkomst doorstroom 5 havo-5 vwo

4 maart
16.00-17.30 uur ouderinformatiemiddag T3 doorstroom T4 - H4

8-11 maart
Voortgangsbesprekingen

15 maart
17.00-18.30 uur ouderklankbordgroep

18 maart
10-minutengesprekken ’s avonds

23 maart
10-minutengesprekken ’s middags

24 maart
Deadline profielkeuze T2 en T3

26 maart t/m 6 april
Toetsweek 3 examenklassen

31 maart-1 april
Activiteitendagen

5 april
Vrij in verband met Tweede Paasdag

13 april
Voor 12.45 uur herkansing SE examenklassen aangevraagd

16 april
Herkansing SE-toetsen examenklassen

22-23 april
Proefexamens

26 april-7 mei
Meivakantie

10-11 mei
Proefexamens

12 mei
Uitstapje examenklassen

17 mei t/m 1 juni
Centraal Examen tijdvak 1

24 mei
Vrij in verband met Pinksteren

21 t/m 25 juni
Toetsweek T3, H4 en A5
VAS-toetsen klas 3

16 juni
Bekendmaking normen CSE 1e tijdvak

21 t/m 24 juni
Centraal Examen tijdvak 2

23 en 30 juni
14.00 uur Kennismakingsdagen aanstaande brugklassers

28 juni t/m 2 juli
Slotweek

30 juni
Voor 12.145 uur herkansing SE aangevraagd

2 juli
Bekendmaking normen CSE 2e tijdvak
Herkansing SE-toetsen

5 t/m 9 juli
Roostervrije dagen

5 juli
16.00 uur diploma-uitreiking atheneum

6 juli
16.00 uur diploma-uitreiking mavo/vmbo-tl

7 juli
16.00 uur diploma-uitreiking havo