19-27 oktober
Herfstvakantie

31 oktober t/m 6 november
Toetsweek 1 examenklassen

1 november
Halloweenfeest tweede klassen

4 november
19.30-21.00 uur ouderklankbordgroep

5-6 november
Maatschappelijke stage A4
Activiteitendagen

13 november
Leerlingmiddag groep 8

18 november
Vanaf 13.45 intekenen 10-minutengesprekken
Voor 13.45 herkansing SE aangevraagd

18-19 november
Regionale voorlichtingsdagen H4 en A5

19-20 november
Beroepenstage T2 en T3

20 november
Leerlingmiddag groep 8

21 november
Ontmoetingsavond ouders groep 8

22 november
Herkansing SE-toetsen

25 november
12.00 intekenen 10-minutengesprekken dicht

25-28 november
Voortgangsbesprekingen; 40 minutenrooster

27 november
Leerlingmiddag groep 8

2 december
10-minutengesprekken ’s middags; 40 minutenrooster

5 december
Sinterklaasviering

11 december
10-minutengesprekken ’s avonds

12 december
PWS-presentaties A6

13 december
Paarse vrijdag

17-18 december
Diner dansant klas 5 en 6

19-20 december
Activiteitendagen (De ander en ik)

23 december t/m 4 januari
Kerstvakantie

7 januari
Studiemiddag; Lessen na het 5e uur vervallen

9 januari
Deadline inleveren profielwerkstuk T4

13 januari
Ontmoetingsavond ouders groep 8

14-15 januari
Beroepenstage H2 en H3

15 januari
Leerlingmiddag groep 8

15-24 januari
Toetsweek 2 examenklassen

16 januari
Workshopmiddag InHolland H4

20 t/m 25 januari
Cito Kijk- en Luistertoetsen examenklassen

23  januari
Profielkeuzemiddag T3, H3 en A3
Ouderavond studie- en profielkeuze

22-23 januari
Activiteitendagen
Maatschappelijke stage T3

27 januari
19.30-21.00 uur ouderklankbordgroep

29 januari
Leerlingmiddag groep 8

29-31 januari
Muziektheater

5 februari
Leerlingmiddag groep 8
PWS-presentaties H5

6 februari
Voor 13.45 herkansing SE aangevraagd

7 februari
15.30-20.30 Open dag

12 februari
Leerlingmiddag groep 8

12-13 februari
Leerlingmiddag groep 8

13 februari
Herkansing SE-toetsen

13-14 februari
24-uurs sportactiviteit

14 februari
Deadline voorlopige profielkeuze

15-23 februari
Voorjaarsvakantie

25 februari
Studiemiddag; Lessen na het 5e uur vervallen

26 februari
Leerlingmiddag groep 8

27-28 februari
19.30-21.00 modeshow

28 februari
Deadline profielkeuze H3 en A3

2 maart
9.00-19.30 Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen
12.00 intekenen 10-minutengesprekken dicht

3 maart
19.30 Presentaties profielwerkstuk T4
9.00-17.00 Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen

4 maart
9.00-17.00 Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen

5 maart
19.30-21.00 uur ouderinformatieavond T3 doorstroom T4 - H4

9-11 maart
Voortgangsbesprekingen; 40 minutenrooster

17 maart
10-minutengesprekken ’s avonds

18 maart
Deadline profielkeuze T3 en T4

19-26 maart
Toetsweek 3 examenklassen

23-27 maart
Excursie Rome A5

31 maart
Schoolfeest alle jaren

31 maart-1 april
Activiteitendagen
Maatschappelijke stage H4

3 april
Herkansing H3

6 april
Voor 13.45 herkansing SE aangevraagd

10 april
Herkansing SE-toetsen

13 april
Vrij in verband met Tweede Paasdag

15-20 april
examentraining

16 april
Afsluiting Schoolexamen

21 april
Uitstapje examenklassen

22 april-5 mei
Meivakantie

9 t/m 25 mei
Centraal Examen tijdvak 1

11 t/m 15 mei
Excursie Ardennen T3

21-22 mei
Vrij in verband met Hemelvaart

27-29 mei
Excursie Texel A5 biologie

1 juni
Vrij in verband met Pinksteren

8-12 juni
Toetsvrije week T3, H4 en A5

10 juni
Bekendmaking uitslag CSE tijdvak 1                 

11 juni
Voor 12.00 aanvraag CSE tijdvak 2 indienen

15-18 juni
Centraal Examen tijdvak 2

15-19 juni
Toetsweek T3, H4 en A5VAS-toetsen klas 3

17 juni
Kennismakingsdag aanstaande brugklassers

22-26 juni             
Slotweek

24 juni
Voor 12.00 herkansing SE aangevraagd

26 juni
Bekendmaking uitslag CSE tijdvak 2
Herkansing SE-toetsen

29 juni-3 juli
Roostervrije dagen

29 juni
16.00 diploma-uitreiking mavo/vmbo-tl

30 juni
16.00 diploma-uitreiking havo

1 juli
16.00 diploma-uitreiking atheneum

3 juli
Rapporten uitdelen

4 juli
Start grote vakantie