2 december
15.00 uur Leerlingenmiddag groep 8

3 december
Deadline inleveren profielwerkstuk A6

5 december
Sinterklaasviering

9 december
15.00 uur Leerlingenmiddag groep 8

11 december
Paarse vrijdag 

14 december
Diner dansant T3 H4 A5 ’t Sluisje onder voorbehoud

15 december
Diner dansant T3 H4 A5 ’t Sluisje onder voorbehoud

17 december
18.00 uur Brugklas kerstdiner aula onder voorbehoud

17-18 december
Activiteitendagen en De ander en ik-dag

21 december t/m 3 januari
Kerstvakantie

7 januari
Deadline inleveren profielwerkstuk T4

11 januari
19.30 uur Ontmoetingsavond ouders groep 8

13 januari
9.45 uur Leerlingenochtend groep 8
15.00 uur Leerlingenmiddag groep 8

14 januari
Workshopmiddag InHolland H4

20 januari
15.00 uur Leerlingenmiddag groep 8

25 januari
17.00-18.30 uur ouderklankbordgroep

25 t/m 3 februari
Toetsweek 2 examenklassen

27 januari
15.00 uur Leerlingenmiddag groep 8

27-28 januari
Activiteitendagen

28  januari
Profielkeuzemiddag H3/A3 digitaal

3 februari
15.00 uur Leerlingmiddag groep 8

4 februari
Profielkeuzemiddag T3, H3 en A3

5 februari
15.30-20.30 uur Open dag

10 februari
9.45 uur Leerlingochtend groep 8
15.00 uur Leerlingmiddag groep 8

11 februari
16.00 uur Voorlichting voorprofielkeuze T2/H2

15 februari
Voor 13.45 uur herkansing SE aangevraagd
Vanaf 13.45 uur intekenen 10-minutengesprekken

17-18 februari
Modeshow

18 februari
Herkansing SE-toetsen

19 februari
Deadline voorlopige profielkeuze

22 t/m 26 februari
Voorjaarsvakantie

1 maart
Deadline profielkeuze H3 en A3
Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen

2 maart
Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen

3 maart
Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen

4 maart
16.00-17.30 uur ouderinformatieavond T3 doorstroom T4 - H4

8-11 maart
Voortgangsbesprekingen

15 maart
17.00-18.30 uur ouderklankbordgroep

18 maart
10-minutengesprekken ’s avonds

23 maart
10-minutengesprekken ’s middags

24 maart
Deadline profielkeuze T2 en T3

26 maart t/m 2 april
Toetsweek 3 examenklassen

31 maart-1 april
Activiteitendagen

5 april
Vrij in verband met Tweede Paasdag

6 t/m 10 april
4 havo naar Londen, 5 en 6 atheneum naar Rome (onder voorbehoud)

13 april
Voor 12.45 uur herkansing SE examenklassen aangevraagd

16 april
Herkansing SE-toetsen examenklassen

21 april
Herkansing SE-toetsen examenklassen

22-23 april
Proefexamens

26 april-7 mei
Meivakantie

10-11 mei
Proefexamens

12 mei
Uitstapje examenklassen

17 mei t/m 1 juni
Centraal Examen tijdvak 1

19 t/m 21 mei
Excursie Texel A5 biologie en A4 aardrijkskunde Rivierengebied

24 mei
Vrij in verband met Pinksteren

21 t/m 25 juni
Toetsweek T3, H4 en A5
VAS-toetsen klas 3

16 juni
Bekendmaking normen CSE 1e tijdvak

21 t/m 24 juni
Centraal Examen tijdvak 2

23 en 30 juni
14.00 uur Kennismakingsdagen aanstaande brugklassers

28 juni t/m 2 juli
Slotweek

30 juni
Voor 12.145 uur herkansing SE aangevraagd

2 juli
Bekendmaking normen CSE 2e tijdvak
Herkansing SE-toetsen

5 t/m 9 juli
Roostervrije dagen

5 juli
16.00 uur diploma-uitreiking atheneum

6 juli
16.00 uur diploma-uitreiking mavo/vmbo-tl

7 juli
16.00 uur diploma-uitreiking havo