22 september
19.30-21.00 uur informatieavond ouders T3 en T4
Texelexcursie A6

23 september
Texelexcursie A6

25 september
Texelexcursie A6

23 t/m 25 september
Kennismakingsdagen brugklassen

24 september
Tweede klas atletieksportdag
19.30-21.00 uur informatieavond ouders H5 en A6

12 t/m 16 oktober
Herfstvakantie

22 t/m 28 oktober
Toetsweek 1 examenklassen

27 t/m 28 oktober
Activiteitendagen

30 oktober
Halloweenfeest tweede klassen

3 november
Regionale voorlichtingsdagen H4, A4 en A5

13 november
Herkansing SE-toetsen

16 november
13.15 uur intekenen 10-minutengesprekken dicht

16 t/m 20 november
Voortgangsbesprekingen

25 november
10-minutengesprekken ‘s avonds

30 november
10-minutengesprekken ’s middags

2 december
15.00 uur Leerlingenmiddag groep 8

3 december
19.30 uur PWS-presentaties A6

5 december
Sinterklaasviering

9 december
15.00 uur Leerlingenmiddag groep 8

11 december
Paarse vrijdag en start De ander & ik-festival

14 december
Diner dansant T3 H4 A5 ’t Sluisje

15 december
Diner dansant T3 H4 A5 ’t Sluisje

17 december
18.00 uur Brugklas kerstdiner aula

17-18 december
Activiteitendagen en De ander en ik-dag

21 december t/m 3 januari
Kerstvakantie

7 januari
Deadline inleveren profielwerkstuk T4

11 januari
19.30 uur Ontmoetingsavond ouders groep 8

12-13 januari
Beroepenstage H2 en H3

13 januari
9.45 uur Leerlingenochtend groep 8
15.00 uur Leerlingenmiddag groep 8

14 januari
Workshopmiddag InHolland H4

20 januari
15.00 uur Leerlingenmiddag groep 8

20 t/m 22 januari
Muziektheater

25 januari
17.00-18.30 uur ouderklankbordgroep

25 t/m 29 januari
Toetsweek 2 examenklassen

27 januari
15.00 uur Leerlingenmiddag groep 8

27-28 januari
Activiteitendagen
Maatschappelijke stage T3

28  januari
Profielkeuzeavond a3/h3

3 februari
15.00 uur Leerlingmiddag groep 8

4 februari
Profielkeuzemiddag T3, H3 en A3

5 februari
15.30-20.30 uur Open dag

10 februari
9.45 uur Leerlingochtend groep 8
15.00 uur Leerlingmiddag groep 8

11 februari
19.30 uur Voorlichting voorprofielkeuze T2/H2

15 februari
Voor 13.45 uur herkansing SE aangevraagd
Vanaf 13.45 uur intekenen 10-minutengesprekken

17-18 februari
Modeshow

18 februari
Herkansing SE-toetsen

19 februari
Deadline voorlopige profielkeuze

22 t/m 26 februari
Voorjaarsvakantie

1 maart
Deadline profielkeuze H3 en A3
Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen

2 maart
Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen

3 maart
Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen

4 maart
16.00-17.30 uur ouderinformatieavond T3 doorstroom T4 - H4

11 maart
19.30 uur pws-presentaties C-vleugel

8-11 maart
Voortgangsbesprekingen

15 maart
17.00-18.30 uur ouderklankbordgroep

18 maart
10-minutengesprekken ’s avonds

23 maart
10-minutengesprekken ’s middags

24 maart
Deadline profielkeuze T2 en T3

26 maart t/m 2 april
Toetsweek 3 examenklassen

31 maart-1 april
Activiteitendagen

5 april
Vrij in verband met Tweede Paasdag

13 april
Voor 12.45 uur herkansing SE examenklassen aangevraagd

16 april
Herkansing SE-toetsen examenklassen

21 april
Herkansing SE-toetsen examenklassen

22-23 april
Proefexamens

26 april-7 mei
Meivakantie

10-11 mei
Proefexamens

12 mei
Uitstapje examenklassen

17 mei t/m 1 juni
Centraal Examen tijdvak 1

19 t/m 21 mei
Excursie Texel A5 biologie en A4 aardrijkskunde Rivierengebied

24 mei
Vrij in verband met Pinksteren

21 t/m 25 juni
Toetsweek T3, H4 en A5
VAS-toetsen klas 3

16 juni
Bekendmaking normen CSE 1e tijdvak

21 t/m 24 juni
Centraal Examen tijdvak 2

23 en 30 juni
14.00 uur Kennismakingsdagen aanstaande brugklassers

28 juni t/m 2 juli
Slotweek

30 juni
Voor 12.145 uur herkansing SE aangevraagd

2 juli
Bekendmaking normen CSE 2e tijdvak
Herkansing SE-toetsen

5 juli
16.00 uur diploma-uitreiking atheneum

5 t/m 9 juli
Roostervrije dagen