10 april
Herkansing SE-toetsen

13 april
Vrij in verband met Tweede Paasdag

15-20 april
Examentraining

16 april
Afsluiting Schoolexamen

22 april-5 mei
Meivakantie

7 t/m 25 mei
Centraal Examen tijdvak 1

11 t/m 15 mei
Excursie Ardennen T3

21-22 mei
Vrij in verband met Hemelvaart

27-29 mei
Excursie Texel A5 biologie

1 juni
Vrij in verband met Pinksteren

8-12 juni
Toetsvrije week T3, H4 en A5

10 juni
Bekendmaking uitslag CSE tijdvak 1                 

11 juni
Voor 12.00 aanvraag CSE tijdvak 2 indienen

15-18 juni
Centraal Examen tijdvak 2

15-19 juni
Toetsweek T3, H4 en A5, VAS-toetsen klas 3

17 juni
Kennismakingsdag aanstaande brugklassers

22-26 juni             
Slotweek

24 juni
Voor 12.00 herkansing SE aangevraagd

26 juni
Bekendmaking uitslag CSE tijdvak 2
Herkansing SE-toetsen

29 juni-3 juli
Roostervrije dagen

29 juni
16.00 diploma-uitreiking mavo/vmbo-tl

30 juni
16.00 diploma-uitreiking havo

1 juli
16.00 diploma-uitreiking atheneum

3 juli
Rapporten uitdelen

4 juli
Start grote vakantie