8 februari
12:00 inschrijving herkansingen schoolexamens gesloten
14.30-16.30 Leerlingmiddag groep 8 (40-minutenrooster)

9 februari
Profielkeuzedag derde klassen

13 februari
Herkansing SE's M4, H5 en A6

14 februari
Profielwerkstuk presentaties 5 havo

16 februari
Studiedag (roostervrije dag leerlingen)
Voorstelling Muziektheater in de aula 's avonds

20 februari
12.00 Inschrijving 10-minutengesprekken open
Voortgangsbesprekingen (40-minutenrooster)

22-24 februari
Voortgangsbesprekingen (40-minutenrooster)

27 februari-5 maart
Voorjaarsvakantie

6 maart
12.00 Inschrijving 10-minutengesprekken gesloten
Deadline invullen profielkeuze in Zermelo M3/H3/A3

7-8 maart
Aanmeldingsdagen groep 8
15.30-17.30 uur en op dinsdag ook 19.00-20.00 uur

8 maart
12.00 Publiceren rooster 10-minutengesprekken

10 maart
15.30 Badmintontoernooi leerlingen en docenten

14 maart
10-minutengesprekken 's middags

15 maart
19.45 uur Eindexamen muziek

20 maart
10-minutengesprekken 's avonds

23-31 maart
Toetsweek 3 (leerjaar 3 t/m 6)

3 april
12.00 Inschrijvingen herkansingen SE-toetsen open

4 april
14.30-16.15 Leerlingbijeenkomst Berlijnreis H4
Modeshow

5 april
19.30 Informatieavond voor ouders Berlijnreis H4

6 april
19.30 Informatieavond voor ouders Romereis A5

10 april
Tweede Paasdag

11 april
12.00 Inschrijvingen herkansingen SE-toetsen gesloten

13 april
Herkansing SE-toetsen

17-21 april
Reisweek M3, H4 en A5. H4 en A5 vertrekt op zondag 16 april.

20 april
Cijferverificatie examenklassen

21 april
Laatste schooldag examenklassen

24 april-7 mei
Meivakantie

11 mei
Start CSE tijdvak 1

11-26 mei
Start CSE tijdvak 1

26 mei
Eind CSE tijdvak 1

30 mei
Studiedag (roostervrije dag leerlingen)

7 juni
19.45 uur Open Podium

14 juni
Uitslag CSE tijdvak 1

19-30 juni
CSE tijdvak 2

21 juni
14.00 Kennismakingsdag aanstaande brugklassers

28 juni
14.00 Reserve Kennismakingsdag aanstaande brugklassers

3-10 juli
Toetsweek 4 (alle leerjaren m.u.v. examenklassen)

3 juli
12.00 uur Inschrijvingen herkansingen SE-toetsen open

6 juli
08.00 uur bekendmaking normen CSE tijdvak 2
16.00 uur Diploma-uitreiking atheneum

7 juli
16.00 Diploma-uitreiking havo

10 juli
12.00 uur Inschrijvingen herkansingen SE-toetsen open
16.00 uur Diploma-uitreiking mavo

11-13 juli
Festival kunst en cultuur

12 juli
12.00 Deadline inschrijven herkansingen SE-toetsen

14 juli
Herkansing SE-toetsen voorexamenklassen

17-19 juli
Bevorderingsvergaderingen

19 juli
Boeken inleveren Iddink
Uitslag bevorderingsvergaderingen

20 juli
09.00 Revisiecommissie
13.30 Personeelsdag

21 juli
Rapporten uitdelen

24 juli
Start zomervakantie

4 september
Eerste schooldag 2023-2024