18 t/m 22 februari
Voorjaarsvakantie

26 februari
Studiemiddag; Lessen na het 5e uur vervallen

27 februari
Leerlingmiddag groep 8

1 maart
Deadline profielkeuze H3 en A3
19.00-20.30 modeshow

4 maart
Vanaf 12.00 intekenen 10-minutengesprekken
9.00-19.30 Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen

5 maart
19.30 Presentaties profielwerkstuk T4
9.00-19.30 Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen

6 maart
9.00-17.00 Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen

6 t/m 8 maart
Muziektheater

10 t/m 14 maart
Excursie Rome A5

11 maart
12.00 intekenen 10-minutengesprekken dicht

14 maart
19.30-21.00 uur ouderinformatieavond T3 doorstroom T4 - H4

18 maart
19.30-21.00 uur ouderklankbordgroep
Voortgangsbesprekingen; 40 minutenrooster

19 maart
Voortgangsbesprekingen; 40 minutenrooster

20 maart
Voortgangsbesprekingen: 40 minutenrooster

Deadline profielkeuze T3 en T4

21 maart
10-minutengesprekken ’s avonds

21 t/m 28 maart
Toetsweek 3 examenklassen

26 maart
10-minutengesprekken ’s middags; 40 minutenrooster

5 april
Voor 13.45 herkansing SE aangevraagd

10 april
Herkansing SE-toetsen
Maatschappelijke stage H4

11 april
Maatschappelijke stage H4
Activiteitendag

15  t/m 19 april
Excursie Ardennen T3

17 april
Afsluiting Schoolexamen

19 april
Uitstapje examenklassen

22 april t/m 3mei
Meivakantie

9 t/m 22 mei
Centraal Examen tijdvak 1

22 t/m 24 mei
Excursie Texel A5 biologie

24 mei
Open podium brugklas

30 t/m 31 mei
Vrij in verband met Hemelvaart

10 juni
Vrij in verband met Pinksteren

12 juni
Bekendmaking uitslag CSE tijdvak 1

13 juni
Voor 12.00 aanvraag CSE tijdvak 2 indienen

17 t/m 20 juni
Centraal Examen tijdvak 2

17 t/m 21 juni
Toetsvrije week T3, H4 en A5

19 juni
Kennismakingsdag aanstaande brugklassers

24 t/m 28 juni
Toetsweek T3, H4 en A5
VAS-toetsen klas 3

28 juni
Bekendmaking uitslag CSE tijdvak 2

1 t/m 5 juli
Slotweek

3 juli
Voor 12.00 herkansing SE aangevraagd

5 juli
Herkansing SE-toetsen

8 t/m 12 juli
Roostervrije dagen

8 juli
16.00 diploma-uitreiking havo

9 juli
16.00 diploma-uitreiking atheneum

10 juli
16.00 diploma-uitreiking mavo/vmbo-tl

12 juli
Rapporten uitdelen

15 juli
Start grote vakantie