27 oktober t/m 3 november
Toetsweek 1 met uitzondering van brugklassen, inclusief examenklassen.
Woensdag 3 november is de uitloopdag voor H3/A3 en examenklassen

4 november
Blik Vooruit Kick-off eindexamenleerlingen

3-5 november
Activiteitenweek 1

9 november
Voor 12.45 herkansing SE aangevraagd

11 november
Studiemiddag: na het 3e lesuur vrijdag

12 november
Herkansing SE-toetsen

16-17 november
Regionale voorlichtingsdagen H4, A4 en A5

17 november
139.45-12.00 Leerlingenochtend groep 8
15.00 Leerlingenmiddag groep 8

22-26 november
Voortgangsbesprekingen

24 november
15.00 Leerlingenmiddag groep 8

29 november
10-minutengesprekken ’s middags

1 december
10-minutengesprekken ‘s avonds
15.00 Leerlingenmiddag groep 8

3 december
Sinterklaasviering

6 december
Roostervrije dag voor leerlingen

8 december
15.00 Leerlingenmiddag groep 8

9 december
19.30 PWS-presentaties A6 

10 december
Paarse vrijdag

20 december
Diner dansant T3 H4 A5 ’t Sluisje

21 december
Diner dansant T4 H5 A6 ’t Sluisje

23 december
18.00 Brugklas kerstdiner aula

27 december t/m 7 januari
Kerstvakantie

12 januari
15.00 Leerlingenmiddag groep 8

13 januari
19.30 Ontmoetingsavond ouders groep 8

17-21 januari
Toetsweek alle klassen, inclusief examenklassen

19 januari
09:45 Leerlingenochtend groep 8
15.00 Leerlingenmiddag groep 8

24 t/m 28 januari
Activiteitenweek 2

25 januari t/m 3 februari
Cito Kijk- en luistertoetsen examenleerlingen

27 januari
Profielkeuzeavond a3/h3 voor ouders

27  januari
Maatschappelijke stage T3
Profielkeuzemiddag T3, H3 en A3

2 februari
15.00 Leerlingenmiddag groep 8

4 februari
15:30-20:00 Open Dag

9 februari
09:45 Leerlingenochtend groep 8
15.00 Leerlingenmiddag groep 8

10 februari
9.45 Leerlingenochtend groep 8
15.00 Leerlingenmiddag groep 8

11 februari
Voor 13.45 herkansing SE aangevraagd

15 februari
Deadline voorlopige profielkeuze

16 februari
Leerlingenmiddag groep 8 15:00-16:15

17 februari
Herkansing SE-toetsen

22 t/m 26 februari
Voorjaarsvakantie

1 maart
Deadline profielkeuze H3 en A3 en T2

3 maart
19.30 pws-presentaties H5

7-10 maart
Voortgangsbesprekingen

15 maart
17.00-18.30 uur ouderklankbordgroep

17 maart
10-minutengesprekken ’s avonds

22 maart
10-minutengesprekken ’s middags

28 maart t/m 1 april
Toetsweek 3 alle klassen, inclusief examenklassen

4 t/m 8 april
Activiteitenweek 3/ Reisweek T3, H4 en A5

12 april
Voor 12.45 herkansing SE examenklassen aangevraagd

15 april
Herkansing SE-toetsen examenklassen

18 april
Vrij in verband met Tweede Paasdag

19-21 april
Proefexamens

21 april
Afsluiting Schoolexamen

25 april t/m 6 mei
Meivakantie

12-30 mei
Centraal Examen 1e tijdvak

26-27 mei
Vrij in verband met Hemelvaart

6 juni
Vrij in verband met Pinksteren

15 juni
Bekendmaking normen CSE 1e tijdvak

20-23 juni
Centraal Examen 2e tijdvak

22 en 29 juni
14.00 uur Kennismakingsdagen aanstaande brugklassers

1 juli
Bekendmaking normen CSE 2e tijdvak

4-8 juli
Activiteitenweek 4

6 juli
Voor 12.45 herkansing SE aangevraagd

8 juli
Herkansing SE-toetsen

11 t/m 15 juli
Roostervrije dagen

11 juli
16.00 diploma-uitreiking havo

12 juli
16.00 diploma-uitreiking atheneum

13 juli
16.00 diploma-uitreiking mavo
Boeken inleveren Iddink

15 juli
Rapporten uitdelen

16 juli
Start grote vakantie