16 t/m 20 oktober
Excursie Londen H4

20 t/m 29 oktober
Pop Up Museum BSG in de Rabobank Bergen

23 t/m 27 oktober
Herfstvakantie

3 november
Halloweenfeest tweede klassen

6 november
19.30-21.00 uur ouderklankbordgroep

8 t/m 14 november
Toetsweek 1 examenklassen

13 & 14 november
Maatschappelijke stage T3

13 t/m 17 november
Activiteitenweek 1

23 november
19.30-21.00 Ouderinformatieavond groep 8

27 november
Vanaf 12.00 intekenen 10-minutengesprekken
Voor 13.45 herkansing SE aangevraagd

28 november
Studiemiddag: 40 minutenrooster tot 13.05
Beroepenstage T2 en T3

29 november
BSG Ateliers groep 8
Beroepenstage T2 en T3

1 december
Herkansing SE-toetsen

5 december
Sinterklaasviering

6 t/m 12 december
Voortgangsbesprekingen: 40 minutenrooster

7 december
Werkdag 2 sectorwerkstukken T4
PWS-presentaties A6

13 december
10 minutengesprekken ’s avonds

18 december
10 minutengesprekken ’s middags: 40 minutenrooster

21 december
Actiedag De ander en ik
19.30-01.00 kerstgala

22 december
Kerstactiviteit

25 december t/m 5 januari
Kerstvakantie

11 januari
Studiemiddag: 40 minutenrooster tot 13.05
Deadline inleveren sectorwerkstuk T4

16 januari
Beroepenstage H2 en H3

17 januari
BSG Ateliers groep 8
Beroepenstage H2 en H3

18 januari
Workshopmiddag InHolland H4

22 januari
19.30-21.00 Ouderinformatieavond groep 8

22 t/m 26 januari
Cito Kijk- en Luistertoetsen examenklassen

22 t/m 30 januari
Toetsweek 2 examenklassen

29  januari
19.30-21.00 uur ouderklankbordgroep

29 t/m 31 januari
Maatschappelijke stage H4

29 januari t/m 2 februari
Activiteitenweek 2


31 januari
Profielkeuzemiddag H3

1 februari
Profielkeuzemiddag A3
Ouderavond studie- en profiekeuze

9 februari
15.30-20.30 Open dag

12 februari
Roostervrije dag

13 februari
Voor 13.45 herkansing SE aangevraagd

14 februari
Première Muziektheater

15 t/m 17 februari
Muziektheater

19 februari
Deadline voorlopige profiel- en (voor)sectorkeuze

21 februari
Herkansing SE-toetsen
BSG Ateliers groep 8
Beroepenstage A2 en A3
19.30 Presentaties sectorwerkstuk T4

22 februari
Beroepenstage A2 en A3

26 februari t/m 2 maart
Voorjaarsvakantie

5 maart
Deadline profielkeuze
Vanaf 12.00 intekenen 10-minutengesprekken

12 t/m 14 maart
Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen
12 & 13 maart van 9.00-19.30 uur
14 maart van 9.00-17.00 uur

12 t/m 17 maart
Bezoek BSG aan Polen en Kroatië

15 maart
19.30-21.00 uur ouderinformatieavond T3 doorstroom T4 - H4

19 maart
19.30-21.00 uur ouderklankbordgroep

19 t/m 23 maart
Voortgangsbesprekingen: 40 minutenrooster

20 maart
Voortgangsbesprekingen: 40 minutenrooster


21 maart
Deadline (voor)sectorkeuze
Voortgangsbesprekingen: 40 minutenrooster

22 maart
10 minutengesprekken ’s avonds

22 t/m 28 maart
Toetsweek 3 examenklassen
Bezoek Fransen aan BSG

25 t/m 30 maart
Excursie Rome A5

27 maart
10 minutengesprekken ’s middags: 40 minutenrooster

2 april
Tweede Paasdag: vrij

4  t/m 6 april
VAS-toetsen klas 2 en T3

6 april
Voor 13.45 herkansing SE aangevraagd

9 t/m 14 april
Bezoek Kroaten aan BSG

9  & 10 april
VAS-toetsen klas 2 en T3

12 april
Herkansing SE-toetsen

16  & 17 april
Maatschappelijke stage A4

16  t/m 20 april
Activiteitenweek 3

18 april
Afsluiting Schoolexamen

20 april
Uitstapje examenklassen

23 april t/m 4 mei
Meivakantie

10 mei
Hemelvaartsdag: vrij

11 mei
Vrije dag

14 t/m 18 mei
Excursie Ardennen T3

14 t/m 28 mei
CSE tijdvak 1

28 mei t/m 1 juni
Bezoek BSG aan Frankrijk

29 mei
Extra afnamedag rekentoets A6

1 juni
Open podium brugklas

4 t/m 9 juni
Bezoek Polen aan BSG

6 t/m 8 juni
Excursie Texel A5 biologie

13 juni
Bekendmaking uitslag CSE tijdvak 1

14 juni
Voor 12.00 aanvraag CSE tijdvak 2 indienen

18 t/m 21 juni
CSE tijdvak 2

27 juni
Kennismakingsdag aanstaande brugklassers

29 juni
Bekendmaking uitslag CSE tijdvak 2

2 juli
16.00 diploma-uitreiking atheneum

2 t/m 6 juli
Toetsweek klas 2 t/m 5
VAS-toetsen klas 1 en 3

3 juli
16.00 diploma-uitreiking mavo/vmbo-tl

4 juli
16.00 diploma-uitreiking havo

9 t/m 13 juli
Activiteitenweek 4

11 juli
Voor 12.00 herkansing SE aangevraagd

12 juli
Brugklasfeest

13 juli
Herkansing SE-toetsen

16 t/m 19 juli
Roostervrije dag

20 juli
Rapporten uitdelen

23 juli
Start grote vakantie