22 februari
Beroepenstage A2 en A3

26 februari t/m 2 maart
Voorjaarsvakantie

5 maart
Deadline profielkeuze
Vanaf 12.00 intekenen 10-minutengesprekken

7 maart
19.30 Presentaties sectorwerkstuk T4

9 maart
19.00 en 20.30 modeshow

12 t/m 14 maart
Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen
12 & 13 maart van 9.00-19.30 uur
14 maart van 9.00-17.00 uur

12 t/m 17 maart
Bezoek BSG aan Polen

15 maart
19.30-21.00 uur ouderinformatieavond T3 doorstroom T4 - H4

19 maart
19.30-21.00 uur ouderklankbordgroep

19 t/m 23 maart
Voortgangsbesprekingen: 40 minutenrooster

20 maart
Voortgangsbesprekingen: 40 minutenrooster


19 t/m 24 maart
Bezoek Kroaten aan BSG

21 maart
Deadline (voor)sectorkeuze
Voortgangsbesprekingen: 40 minutenrooster

22 maart
10 minutengesprekken ’s avonds

22 t/m 29 maart
Toetsweek 3 examenklassen

25 t/m 30 maart
Excursie Rome A5

27 maart
10 minutengesprekken ’s middags: 40 minutenrooster

29 maart
T4 Leve de Leeskring

2 april
Tweede Paasdag: vrij

4  t/m 6 april
VAS-toetsen klas 2 en T3

6 april
Voor 13.45 herkansing SE aangevraagd

9 t/m 14 april
Bezoek BSG aan Kroatië

9  & 10 april
VAS-toetsen klas 2 en T3

12 april
Herkansing SE-toetsen

16  & 17 april
Maatschappelijke stage A4

16  t/m 20 april
Activiteitenweek 3

18 april
Afsluiting Schoolexamen

20 april
Uitstapje examenklassen

23 april t/m 4 mei
Meivakantie

10 mei
Hemelvaartsdag: vrij

11 mei
Vrije dag

14 t/m 18 mei
Excursie Ardennen T3

14 t/m 28 mei
CSE tijdvak 1

21 mei
Tweede Pinksterdag: vrij

28 mei t/m 2 juni
Bezoek BSG aan Frankrijk

29 mei
Extra afnamedag rekentoets A6

1 juni
Open podium brugklas

4 t/m 9 juni
Bezoek Polen aan BSG

6 t/m 8 juni
Excursie Texel A5 biologie

11 t/m 16 juni
Bezoek Fransen aan BSG

13 juni
Bekendmaking uitslag CSE tijdvak 1

14 juni
Voor 12.00 aanvraag CSE tijdvak 2 indienen

18 t/m 21 juni
CSE tijdvak 2

27 juni
Kennismakingsdag aanstaande brugklassers

29 juni
Bekendmaking uitslag CSE tijdvak 2

2 juli
16.00 diploma-uitreiking atheneum

2 t/m 6 juli
Toetsweek klas 2 t/m 5
VAS-toetsen klas 1 en 3

3 juli
16.00 diploma-uitreiking mavo/vmbo-tl

4 juli
16.00 diploma-uitreiking havo

9 t/m 13 juli
Activiteitenweek 4

11 juli
Voor 12.00 herkansing SE aangevraagd

12 juli
Brugklasfeest

13 juli
Herkansing SE-toetsen

16 t/m 19 juli
Roostervrije dag

20 juli
Rapporten uitdelen

23 juli
Start grote vakantie