23 april t/m 4 mei
Meivakantie

10 mei
Hemelvaartsdag: vrij

11 mei
Vrije dag

14 t/m 18 mei
Excursie Ardennen T3

14 t/m 28 mei
CSE tijdvak 1

21 mei
Tweede Pinksterdag: vrij

28 mei t/m 2 juni
Bezoek BSG aan Frankrijk

29 mei
Extra afnamedag rekentoets A6

1 juni
Open podium brugklas

4 t/m 9 juni
Bezoek Polen aan BSG

6 t/m 8 juni
Excursie Texel A5 biologie

11 t/m 16 juni
Bezoek Fransen aan BSG

13 juni
Bekendmaking uitslag CSE tijdvak 1

14 juni
Voor 12.00 aanvraag CSE tijdvak 2 indienen

18 t/m 21 juni
CSE tijdvak 2

27 juni
Kennismakingsdag aanstaande brugklassers

29 juni
Bekendmaking uitslag CSE tijdvak 2

2 juli
16.00 diploma-uitreiking atheneum

2 t/m 6 juli
Toetsweek klas 2 t/m 5
VAS-toetsen klas 1 en 3

3 juli
16.00 diploma-uitreiking mavo/vmbo-tl

4 juli
16.00 diploma-uitreiking havo

9 t/m 13 juli
Activiteitenweek 4

10 juli
19.30 presentaties Excellent

11 juli
Voor 12.00 herkansing SE aangevraagd

12 juli
Brugklasfeest

13 juli
Herkansing SE-toetsen

16 t/m 19 juli
Roostervrije dag

20 juli
Rapporten uitdelen

23 juli
Start grote vakantie