13 december
10 minutengesprekken ’s avonds

14 t/m 16 december
Muziektheater

18 december
10 minutengesprekken ’s middags: 40 minutenrooster

21 december
Actiedag De ander en ik
19.30-01.00 kerstgala

22 december
Kerstactiviteit

25 december t/m 5 januari
Kerstvakantie

11 januari
Studiemiddag: 40 minutenrooster tot 13.05
Deadline inleveren sectorwerkstuk T4

16 januari
Beroepenstage H2 en H3

17 januari
BSG Ateliers groep 8
Beroepenstage H2 en H3

18 januari
Workshopmiddag InHolland H4

22 januari
19.30-21.00 Ouderinformatieavond groep 8

22 t/m 26 januari
Cito Kijk- en Luistertoetsen examenklassen

22 t/m 30 januari
Toetsweek 2 examenklassen

29  januari
19.30-21.00 uur ouderklankbordgroep

29 t/m 31 januari
Maatschappelijke stage H4

29 januari t/m 2 februari
Activiteitenweek 2


31 januari
Profielkeuzemiddag A3

1 februari
Profielkeuzemiddag H3
Ouderavond studie- en profiekeuze

9 februari
15.30-20.30 Open dag

12 februari
Roostervrije dag

13 februari
Voor 13.45 herkansing SE aangevraagd

14 februari
Première Muziektheater

19 februari
Deadline voorlopige profiel- en (voor)sectorkeuze

21 februari
Herkansing SE-toetsen
BSG Ateliers groep 8
Beroepenstage A2 en A3
19.30 Presentaties sectorwerkstuk T4

22 februari
Beroepenstage A2 en A3

26 februari t/m 2 maart
Voorjaarsvakantie

5 maart
Deadline profielkeuze
Vanaf 12.00 intekenen 10-minutengesprekken

12 t/m 14 maart
Aanmeldingsdag nieuwe leerlingen
12 & 13 maart van 9.00-19.30 uur
14 maart van 9.00-17.00 uur

12 t/m 17 maart
Bezoek BSG aan Polen

15 maart
19.30-21.00 uur ouderinformatieavond T3 doorstroom T4 - H4

19 maart
19.30-21.00 uur ouderklankbordgroep

19 t/m 23 maart
Voortgangsbesprekingen: 40 minutenrooster

19 t/m 24 maart
Bezoek Kroaten aan BSG

20 maart
Voortgangsbesprekingen: 40 minutenrooster


21 maart
Deadline (voor)sectorkeuze
Voortgangsbesprekingen: 40 minutenrooster

22 maart
10 minutengesprekken ’s avonds

22 t/m 28 maart
Toetsweek 3 examenklassen

25 t/m 30 maart
Excursie Rome A5

27 maart
10 minutengesprekken ’s middags: 40 minutenrooster

2 april
Tweede Paasdag: vrij

4  t/m 6 april
VAS-toetsen klas 2 en T3

6 april
Voor 13.45 herkansing SE aangevraagd

9 t/m 14 april
Bezoek BSG aan Kroatië

9  & 10 april
VAS-toetsen klas 2 en T3

12 april
Herkansing SE-toetsen

16  & 17 april
Maatschappelijke stage A4

16  t/m 20 april
Activiteitenweek 3

18 april
Afsluiting Schoolexamen

20 april
Uitstapje examenklassen

23 april t/m 4 mei
Meivakantie

10 mei
Hemelvaartsdag: vrij

11 mei
Vrije dag

14 t/m 18 mei
Excursie Ardennen T3

14 t/m 28 mei
CSE tijdvak 1

29 mei
Extra afnamedag rekentoets A6

1 juni
Open podium brugklas

4 t/m 9 juni
Bezoek Polen aan BSG

6 t/m 8 juni
Excursie Texel A5 biologie

13 juni
Bekendmaking uitslag CSE tijdvak 1

14 juni
Voor 12.00 aanvraag CSE tijdvak 2 indienen

18 t/m 21 juni
CSE tijdvak 2

27 juni
Kennismakingsdag aanstaande brugklassers

29 juni
Bekendmaking uitslag CSE tijdvak 2

2 juli
16.00 diploma-uitreiking atheneum

2 t/m 6 juli
Toetsweek klas 2 t/m 5
VAS-toetsen klas 1 en 3

3 juli
16.00 diploma-uitreiking mavo/vmbo-tl

4 juli
16.00 diploma-uitreiking havo

9 t/m 13 juli
Activiteitenweek 4

11 juli
Voor 12.00 herkansing SE aangevraagd

12 juli
Brugklasfeest

13 juli
Herkansing SE-toetsen

16 t/m 19 juli
Roostervrije dag

20 juli
Rapporten uitdelen

23 juli
Start grote vakantie